Bremer Advokater
cross

Artikler

Iværksætterselskaber udfases endeligt den 15. oktober 2021
Folketinget besluttede i foråret 2019 at virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS) skulle udfases. Dette betyder, at alle iværksætterselskaber senest pr. 15. oktober 2021 skal omdannes til anpartsselskaber (ApS). Overholdes fristen ikke, kan iværksætterselskabet blive tvangsopløst. Dette følger af lov nr. 2199 af …
Skilsmisse – Sådan behandles delingen af din virksomhed
Ved skilsmisse er det udgangspunktet, at parterne skal dele halvdelen af deres positive nettoformue med hinanden – dette gælder også parternes virksomheder. Skilsmisse kan derfor få store økonomiske konsekvenser for særligt virksomhedsejeren, og ligedelingen kan ligeledes få afgørende betydning for …
BREMER ADVOKATER UDVIDER MED AARHUSKONTOR
Vi er glade for endelig at kunne dele nyheden om, at Bremer Advokater pr. 1. september 2021 også er at finde i Aarhus C. Udvidelsen sker som følge af en kontinuerlig tillid fra vores klienter, som har medført vækst i …
VESTRE LANDSRET AFVISER OPLØSNING (SALG) AF SAMEJE
Den 9. februar 2021 afsagde Vestre Landsret dom i en sag vedrørende sameje om et tidligere ugift pars parcelhus, hvor kvinden i forbindelse med ophævelsen af samlivet var fraflyttet. Landsretten skulle i sagen vurdere, om manden var forpligtet til at …
Første dom efter boligreguleringsloven § 5, stk. 3
For 1 år siden vedtog Folketinget en ny lov, som skulle være med til at øge sikkerheden for lejere i forbindelse med stigninger i det lejedes værdi.Med den nye lovs ikrafttræden, blev det et gyldighedskrav, at Huslejenævnet skal foretage en …
NY RETSAFGIFTSLOV TRÆDER I KRAFT DEN 1. OKTOBER 2021
Folketinget vedtog den 9. marts 2021 en ny lov om retsafgifter, som den 1. oktober 2021 erstatter den nugældende retsafgiftslov, der stammer tilbage fra 1969. Med godt 50 år på bagen fornyes loven med formålet om at forenkle reglerne om …
AREALMANGLER VED KØB AF FAST EJENDOM
I efteråret 2020 afsagde Højesteret dom i en sag, som omhandlede arealmangler ved køb af et parcelhus. Et af de essentielle emner, som Højesteret forholdt sig til var, hvorvidt en generel udformet ansvarsfraskrivelse vedrørende arealmangler var bindende overfor parterne.  Sagens …
Nu kommer de nye ejendomsvurderinger
Skatteministeren, Morten Bødskov har onsdag den 16. juni 2021 informeret Folketinget om, at de første nye ejendomsvurderinger forventes at blive sendt ud på den anden side af sommerferien. I første omgang vil der være tale om 50.000 ejendomsvurderinger. De efterfølgende …
INKASSO – HAR DU STYR PÅ DINE GEBYRER?
Når en faktura er forfalden og der fortsat ikke er sket betaling, har kreditor ret til at kræve renter og gebyrer af den manglende betaling i henhold til rentelovens regler. Dette indebærer at der kan opkræves rykkergebyrer, inkassoomkostninger og kompensationsbeløb. …
Ændring i købeloven pr. 1. januar 2022 indfører nye regler for handel med heste
Folketinget har i går, den 3. juni 2021, vedtaget et nyt lovforslag med ændringer til købeloven, hvorefter de særlige regler om forbrugerkøb ikke længere skal omfatte handel med heste. Lovændringen er sket i forbindelse med gennemførelsen af EU-direktivet 2019/771/EU (varedirektivet), …
1 2 3 4
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 


    .