Bremer Advokater
cross

Artikler

Refusionsopgørelse
Hvad er en refusionsopgørelse? Der er mange ting at holde styr på under en bolighandel. Der er blandt refusionsopgørelsen, som du sikker har hørt om. Men hvad er en refusionsopgørelse for noget? Kort forklaret, så er refusionsopgørelsen en økonomisk opgørelse mellem sælger og køber i en bolighandel. Det er en opgørelse over de udgifter, som …
BREMER ADVOKATER GØR STATUS PÅ 2021 – GODE RESULTATER FOR KLIENTER BISTÅET AF ET STÆRKT TEAM GIVER REKORDÅR
Vi nærmer os afslutningen af 2021 og kan dermed gøre status på det forløbne år. Det har for BREMER Advokater været et begivenhedsrigt og travlt år.   Indehaver Alexander May-Worre, ser tilbage på året med tilfredshed. “2021 har vist, at vi er på den helt rette kurs. Vi har strømlinet forretningen og valgt at fokusere …
Pengegaver – hvor meget må du give?
Der findes 3 former for gaver: Gaver som er skatte- og afgiftsfri Gaver som indkomstbeskattes Gaver som pålægges gaveafgift   Når du giver såkaldte ”lejlighedsgaver” af mindre værdi i forbindelse med fødselsdage, bryllupper og lignende, skal der ikke betales gaveafgift af gaven. Hvis du derimod giver eller modtager større gaver, skal du muligvis betale en …
Skilsmisse i Danmark – Hvornår kan de danske regler om formuedelingen anvendes?
Hvis ægtefællerne ikke boede i Danmark på tidspunktet for indgåelse af ægteskab, kan det være svært at gennemskue, hvilke regler der gælder for ægtefællernes økonomiske forhold, i tilfælde af skilsmisse. Hvilke regler der gælder afhænger af ægtefællernes bopæl, statsborgerskab og tilknytning til bopælslandet. Vi giver her et overblik over reglerne for lovvalg i forbindelse med …
Internationalt ægteskab – hvornår kan man ansøge om skilsmisse i Danmark?
I internationale ægteskaber er det vigtigt at holde sig for øje, hvor man skal og kan indsende en anmodning om skilsmisse, såfremt ægtefællerne ønsker at ophæve ægteskabet. Det er eksempelvis tale om et internationalt ægteskab, hvis ægtefællerne har indgået ægteskab i udlandet, eller hvis en eller begge ægtefæller ikke er danske statsborgere. Betingelserne for ansøgning …
Hvad indebærer hjemfaldspligt ved køb af fast ejendom?
Ved køb af fast ejendom er det væsentligt at kende til, hvorvidt der påhviler ejendommen en hjemfaldsforpligtelse. En hjemfaldspligt – også kaldet tilbagekøbsret – giver nemlig kommunen ret til at tilbagekøbe ejendommen efter en årrække. Hjemfaldspligten kan derfor have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for ejeren af ejendommen. Hvad er hjemfaldspligt? Hjemfaldspligt er en tinglyst tilbagekøbsret som …
HVAD ER EN FREMTIDSFULDMAGT OG HVORFOR
Siden den 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvori der kan gives en eller flere personer fuldmagt til at handle på dine vegne. Hvad er en fremtidsfuldmagt? En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen …
Iværksætterselskaber udfases endeligt den 15. oktober 2021
Folketinget besluttede i foråret 2019 at virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS) skulle udfases. Dette betyder, at alle iværksætterselskaber senest pr. 15. oktober 2021 skal omdannes til anpartsselskaber (ApS). Overholdes fristen ikke, kan iværksætterselskabet blive tvangsopløst. Dette følger af lov nr. 2199 af 29/12/2020 (lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven), som ændrer lov nr. 445 af 13/04/2019 …
Skilsmisse – Sådan behandles delingen af din virksomhed
Ved skilsmisse er det udgangspunktet, at parterne skal dele halvdelen af deres positive nettoformue med hinanden – dette gælder også parternes virksomheder. Skilsmisse kan derfor få store økonomiske konsekvenser for særligt virksomhedsejeren, og ligedelingen kan ligeledes få afgørende betydning for virksomhedens fortsatte eksistens. Delingsformue De danske ægteskabsregler medfører, at man automatisk får delingsformue ved indgåelse …
BREMER ADVOKATER UDVIDER MED AARHUSKONTOR
Vi er glade for endelig at kunne dele nyheden om, at Bremer Advokater pr. 1. september 2021 også er at finde i Aarhus C. Udvidelsen sker som følge af en kontinuerlig tillid fra vores klienter, som har medført vækst i både klient- og sagstilgang. Vi er derfor stolte af, at vi nu kan servicere vores …
VESTRE LANDSRET AFVISER OPLØSNING (SALG) AF SAMEJE
Den 9. februar 2021 afsagde Vestre Landsret dom i en sag vedrørende sameje om et tidligere ugift pars parcelhus, hvor kvinden i forbindelse med ophævelsen af samlivet var fraflyttet. Landsretten skulle i sagen vurdere, om manden var forpligtet til at sælge huset, som han alene have beboet i 10 år, samt om manden skulle betale …
Første dom efter boligreguleringsloven § 5, stk. 3
For 1 år siden vedtog Folketinget en ny lov, som skulle være med til at øge sikkerheden for lejere i forbindelse med stigninger i det lejedes værdi.Med den nye lovs ikrafttræden, blev det et gyldighedskrav, at Huslejenævnet skal foretage en besigtigelse af lejemålet, for at konstatere standen, som skal danne grundlag for en mulig forøgelse …
1 2 3

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.


    .