Bremer Advokater
cross

Artikler

Hvad indebærer hjemfaldspligt ved køb af fast ejendom?
Ved køb af fast ejendom er det væsentligt at kende til, hvorvidt der påhviler ejendommen en hjemfaldsforpligtelse. En hjemfaldspligt – også kaldet tilbagekøbsret – giver nemlig kommunen ret til at tilbagekøbe ejendommen efter en årrække. Hjemfaldspligten kan derfor have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for ejeren af ejendommen. Hvad er hjemfaldspligt? Hjemfaldspligt er en tinglyst tilbagekøbsret som …
HVAD ER EN FREMTIDSFULDMAGT OG HVORFOR
Siden den 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvori der kan gives en eller flere personer fuldmagt til at handle på dine vegne. Hvad er en fremtidsfuldmagt? En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen …
Iværksætterselskaber udfases endeligt den 15. oktober 2021
Folketinget besluttede i foråret 2019 at virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS) skulle udfases. Dette betyder, at alle iværksætterselskaber senest pr. 15. oktober 2021 skal omdannes til anpartsselskaber (ApS). Overholdes fristen ikke, kan iværksætterselskabet blive tvangsopløst. Dette følger af lov nr. 2199 af 29/12/2020 (lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven), som ændrer lov nr. 445 af 13/04/2019 …
Skilsmisse – Sådan behandles delingen af din virksomhed
Ved skilsmisse er det udgangspunktet, at parterne skal dele halvdelen af deres positive nettoformue med hinanden – dette gælder også parternes virksomheder. Skilsmisse kan derfor få store økonomiske konsekvenser for særligt virksomhedsejeren, og ligedelingen kan ligeledes få afgørende betydning for virksomhedens fortsatte eksistens. Delingsformue De danske ægteskabsregler medfører, at man automatisk får delingsformue ved indgåelse …
BREMER ADVOKATER UDVIDER MED AARHUSKONTOR
Vi er glade for endelig at kunne dele nyheden om, at Bremer Advokater pr. 1. september 2021 også er at finde i Aarhus C. Udvidelsen sker som følge af en kontinuerlig tillid fra vores klienter, som har medført vækst i både klient- og sagstilgang. Vi er derfor stolte af, at vi nu kan servicere vores …
VESTRE LANDSRET AFVISER OPLØSNING (SALG) AF SAMEJE
Den 9. februar 2021 afsagde Vestre Landsret dom i en sag vedrørende sameje om et tidligere ugift pars parcelhus, hvor kvinden i forbindelse med ophævelsen af samlivet var fraflyttet. Landsretten skulle i sagen vurdere, om manden var forpligtet til at sælge huset, som han alene have beboet i 10 år, samt om manden skulle betale …
Første dom efter boligreguleringsloven § 5, stk. 3
For 1 år siden vedtog Folketinget en ny lov, som skulle være med til at øge sikkerheden for lejere i forbindelse med stigninger i det lejedes værdi.Med den nye lovs ikrafttræden, blev det et gyldighedskrav, at Huslejenævnet skal foretage en besigtigelse af lejemålet, for at konstatere standen, som skal danne grundlag for en mulig forøgelse …
NY RETSAFGIFTSLOV TRÆDER I KRAFT DEN 1. OKTOBER 2021
Folketinget vedtog den 9. marts 2021 en ny lov om retsafgifter, som den 1. oktober 2021 erstatter den nugældende retsafgiftslov, der stammer tilbage fra 1969. Med godt 50 år på bagen fornyes loven med formålet om at forenkle reglerne om retsafgifter for både parter, advokater og domstolene, idet den nye lov medfører væsentlige ændringer i …
AREALMANGLER VED KØB AF FAST EJENDOM
I efteråret 2020 afsagde Højesteret dom i en sag, som omhandlede arealmangler ved køb af et parcelhus. Et af de essentielle emner, som Højesteret forholdt sig til var, hvorvidt en generel udformet ansvarsfraskrivelse vedrørende arealmangler var bindende overfor parterne.  Sagens omstændigheder Køber købte i 2016 et parcelhus til 2 mio. kr. I salgsopstillingen fremgik det, …
Bremer Advokater vinder retssag mod kautionist – kreditkøbekontrakt var ikke omfattet af af kreditaftalelovens præceptive regler for forbrugerkøb
Retten i Glostrup har netop i dag afsagt dom i en sag, som Bremer Advokater har ført på vegne af vores klient, et større bilfinansieringsselskab, mod en selvskyldnerkautionist. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt en kreditkøbekontrakt indgået med modpartens virksomhed skulle være omfattet af kreditaftalelovens præceptive regler for forbrugerkøb. Kort om sagen Bilfinansieringsselskabet havde i 2017 …
Nu kommer de nye ejendomsvurderinger
Skatteministeren, Morten Bødskov har onsdag den 16. juni 2021 informeret Folketinget om, at de første nye ejendomsvurderinger forventes at blive sendt ud på den anden side af sommerferien. I første omgang vil der være tale om 50.000 ejendomsvurderinger. De efterfølgende ejendomsvurderinger vil komme i etaper fra 2022, men med risiko for flere forsinkelser. De sidste …
INKASSO – HAR DU STYR PÅ DINE GEBYRER?
Når en faktura er forfalden og der fortsat ikke er sket betaling, har kreditor ret til at kræve renter og gebyrer af den manglende betaling i henhold til rentelovens regler. Dette indebærer at der kan opkræves rykkergebyrer, inkassoomkostninger og kompensationsbeløb. Hvad er et rykkergebyr? Et rykkergebyr kan pålægges en rykkerskrivelse, når en faktura ikke er …
1 2 3

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.


    .