Bremer Advokater
cross

19-04-2023

Kan begge forældre være bopælsforældre ved ophør af samliv?

Det korte svar er ja. Det lange svar er, at selvom man har delt bopæl, er det altid kun én forælder, der kan have folkeregisteradresse for barnet – så i praksis har man jo ikke helt ”delt” bopæl alligevel – i hvert fald ikke i forhold til folkeregisteradressen for barnet. Det betyder også, at en aftale om delt bopæl ikke har nogen betydning i forhold til udbetaling af ydelser knyttet til barnets adresseregistrering.

En aftale om delt bopæl har derimod betydning for de overordnede beslutninger i barnets daglige liv. Det betyder, at de beslutninger, som bopælsforælderen normalt kan træffe selvstændigt, skal ved tilfælde af aftale om delt bopæl, træffes af begge forældre i fællesskab. Det er for eksempel beslutninger om, hvor barnet skal gå i institution, og hvor barnet skal bo. En aftale om delt bopæl kræver således, at der er et rigtig godt samarbejde mellem forældrene.  

Skal aftalen registreres?

Aftalen om delt bopæl skal ikke registreres nogen steder for at være gældende, men forældrene kan registrere aftalen i CPR – registret via Familieretshuset.  

Kan man fortryde aftalen?

Man kan altid ensidigt tilbagekalde en aftale om delt bopæl, idet der ikke behøver at være enighed omkring dette. Den forælder, der ikke længere ønsker aftalen om delt bopæl, skal blot meddele den anden forælder herom.  

Hvad er fordelene ved delt bopæl?

Fordelene ved delt bopæl er, at begge forældre bliver stillet som værende bopælsforældre i forhold til de overordnede beslutninger i barnets daglige liv. Derudover gælder det, at hvis man i en aftale om delt bopæl skriver, at man for eksempel kun kan flytte inden for et aftalt geografisk område, og den ene forælder ikke overholder denne aftale, kan den forælder der overholder aftalen, overtage barnets folkeregisteradresse. Det betyder, at den flyttende forælder vil miste sin andel af bopælen.

Sådan en aftale kan være en fordel, idet man er sikker på, at barnet forbliver i et bestemt geografisk område. Den kan derimod også være en ulempe , da man selv er afgrænset til et bestemt geografisk område, hvis man fortsat vil have sin andel i bopælen.  

Hvad er ulemperne ved delt bopæl?

Når man indgår en aftale om delt bopæl, bortfalder alle tidligere afgørelser og aftaler om samvær og bopæl. Man kan ikke have en aftale om delt bopæl, og samtidig have en samværsaftale, der kan tvangsfuldbyrdes. Det betyder, at man i tilfælde af manglende udlevering af barnet ikke kan få hjælp fra myndighederne til udlevering. Man skal i stedet enten indgå en aftale om en ny ordning, eller anmode om Familieretshusets hjælp til at træffe afgørelse om midlertidigt samvær eller bopæl. Dette kan gøres imens sagen om endelig bopæl og samvær verserer ved Familieretshuset og/eller Familieretten.  

BREMER Advokater mener:

Hvis man vil indgå en aftale om delt bopæl, skal man være sikker på, at samarbejdet med den anden forælder fungerer så godt, at man kan træffe beslutninger om alle forhold i barnets liv sammen med den anden forælder, herunder samvær, institution, fritidsinteresser med videre, uden at have behov for myndighedernes hjælp. Derudover skal aftalen om delt bopæl væres så præcis som muligt.

Har man for eksempel et svært samarbejde, eller udsigt til et svært samarbejde, anbefaler vi ikke, at man indgår en aftale om delt bopæl.

Man skal tænke sig rigtig godt om, før man indgår en aftale om delt bopæl, og det anbefales derfor altid at rådføre sig hos en advokat. Hos BREMER Advokater har vi stor erfaring med familiesager generelt, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Dato: 19.04.2023

Forfatter: Merac Hamid
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .