Bremer Advokater
cross

11-12-2023

BREMER NEWS: HUSEFTERSYNSORDNINGEN – forslag fra F& P til ny ordning af ejerskifteforsikringsordningen

Forsikringsbranchens brancheorganisation Forsikring og Pension (F&P) har i foråret 2023 udgivet et længere notat på deres hjemmeside om, at brancheforeningen ønsker et opgør med den bestående huseftersynsordning, hvor en køber af fast ejendom skal tegne stilling til tegning af den berygtede ejerskifteforsikring.
Brancheorganisationen har også efterfølgende sammen med en række andre brancheorganisationer været en tur forbi Christiansborg i en høring om ordningen i senefteråret 2023.
Ejerskifteforsikringsordningen har været udskældt i årevis, da mange forbrugere oplever, at forsikringen ikke dækker når uheldet er ude.
F&P har derfor på ny i 2023 foreslået en lang række ændringer af ordningen, hvor der bl.a. foreslås følgende ændringer:
  1. Ændring af det eksisterende skadesbegreb, hvor en dækningsberettiget skade fremover skal fremgå af et dækningsskema på lige fod med den nugældende husforsikring. Formålet er at sikre, at forbrugerne får bedre indsigt og kendskab til, hvad forsikringen reelt dækker når uheldet er ude.
  2. Sælgeren af ejendommen skal betale 75 % af forsikringspræmien ved køberens tegning af ejerskifteforsikring fremfor den eksisterende model, hvor sælger betaler 50 % af præmien. Danske Boligadvokater bakker op i branchen også har i efteråret ved en høring på Christiansborg foreslået, at sælger betaler 100 % af præmien fremadrettet.
  3. Øget fokus på, at flere forsikringsselskaber byder ind på produktet, da der alene er 5 forsikringsselskaber, som udbyder produktet i dag.
F & P foreslår også en række andre tiltag, som alle skal være med til at gøre ordningen væsentligt mere brugbar for forbrugeren, og dermed den køber (ere) som skal ud og købe bolig for første gang.
Køb af bolig er én af de største investeringer en forbruger/køber gør sig i løbet af livet.
BREMER advokater hilser en ændring og en forbedring af ejerskifteforsikringsordningen velkommen, da der et øget behov for mere gennemsigtighed i ordningen.
Der er for stadig for mange forbrugere, som ikke forstår ordningens styrker og svagheder i forbindelse med deres køb af hus.
 

YDELSER VED BREMER

Mange forbrugere betaler en større sum for ejerskifteforsikringen, og får ikke noget ud af forsikringen, når uheldet er ude, hvilket bl.a. også skyldes, at forbrugeren ikke er klar over, hvad forsikringen dækker, og hvorvidt der skal tegnes en almindelig eller udvidet ejerskifteforsikring for drømmehuset.
BREMER advokater har stor erfaring med behandling af ejerskifteforsikringens dækningsmuligheder i praksis, hvilket kommer vores klienter til gode ved køb af fast ejendom, da ordningen indebærer mange faldgruber i praksis.
Vi tager os god tid til at rådgive boligkøbere om flere væsentlige forhold, som led i deres køb af drømmehuset – og særligt også ved deres valg af ejerskifteforsikring.
BREMER advokater har også særlig erfaring med at føre sager ved Ankenævnet for Forsikring i forhold til ejerskifteforsikringens kringlede dækningsvilkår.
Selvom slaget skulle blive tabt ved Ankenævnet for Forsikring, er det endelige slag ikke nødvendigvis tabt.
BREMER advokater har solid erfaring med at vurdere, hvorvidt køberen af drømmehuset har muligheder for at rette sit krav over andre aktører i bolighandlen herunder sælger og den bygningssagkyndige, som har udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen.
Mange forbrugere og dermed købere glemmer ofte i dén situation, at der ofte kan være en mulighed for at søge om retshjælpsdækning til at føre sag over for én eller begge parter, selvom køberen får et afslag i Ankenævnet For Forsikring.
BREMER advokater bistår særligt i sådanne sager, og du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om dine muligheder, hvor vi også er opmærksomme på, at din sag muligvis kan føres vi din retshjælpsforsikring under den tegnede husforsikring.
Hos BREMER advokater er du altid velkommen til en uforpligtende samtale om dine muligheder i forhold til ovenstående problemstillinger.
  Dato: 11. december 2023

Forfatter: Niels Erstrup

16-09-2022

When is it possible to acquire real estate in Denmark?
There is no need to worry about whether the buyer of real estate is actually capable of acquiring said real estate in Denmark in most transactions, since it is not a problem if the buyer has lived in Denmark their …

08-05-2019

FORURENING FRA OLIETANKE
Med tiden er flere og flere villaejere gået bort fra olieopvarmning, og anvender i dag alternative varmekilder i form af blandt andet naturgas eller fjernvarme. Der findes dog fortsat olietanke på et stort antal ejendomme. Er du ejer af en …

09-08-2022

Hvornår kan man købe fast ejendom i Danmark?
  I langt de fleste ejendomshandler er der ikke anledning til at bekymre sig om, hvorvidt man som køber rent faktisk kan erhverve fast ejendom i Danmark, idet dette ikke er et problem, hvis man har boet i Danmark hele …

31-03-2023

BREMER NEWS: DOM OM FORHOLDET MELLEM HUSFORSIKRING OG EJERSKIFTEFORSIKRING
  Den 17. marts 2023 afsagde Østre Landsret som 1. instans dom i en sag om forholdet mellem en husforsikring og ejerskifteforsikring i det tilfælde, hvor en skade på et hus er dækket af begge forsikringer. Spørgsmålet for Landsretten var, …
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .