Bremer Advokater
cross
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
6 dage siden
Bremer Advokater

Vi er desværre pt. påvirket af det nedbrud som Telia er ramt af. Det betyder, desværre, at der hverken kan…

2 måneder siden
Bremer Advokater

Er du gået fra din partner og har I fælles børn, er det vigtigt, at der bliver aftalt en samværsordning…

Er du gået fra din partner og har I fælles børn, er det vigtigt, at der bliver aftalt en samværsordning med tvangsfuldbyrdelsesklausul, hvis du ikke har bopælen for jeres fælles børn.

Har du været uheldig og ikke aftalt en samværsordning med tvangsfuldbyrdelsesklausul og din partner blot tilbageholder børnene fra samvær, er det vigtigt, at der bliver iværksat en sag om fastsættelse af midlertidigt samvær ved Familieretshuset og evt. fastsættelse af midlertidig kontaktbevarende samvær.

En midlertidig afgørelse om samvær gælder, indtil der foreligger en endelig afgørelse fra Familieretshuset/Familieretten om samvær. Med denne afgørelse sikrer du, at du under den eventuelle sagsbehandlingstid ved Familieretshuset og Familieretten kan have samvær med dine børn.

Under alle omstændigheder er det en betingelse, at der ikke er begrundet tvivl om, at det er bedst for jeres børn, at der bliver fastsat midlertidigt samvær, samt at der tidligere har været kontakt mellem dig og børnene.

Der kan også ansøges om midlertidig ophævelse af fælles forældremyndighed eller fastsættelse af midlertidig bopæl, hvis situationen er anderledes end den, at børnene bliver tilbageholdt fra samvær.  

Hos Bremer Advokater har vi stor erfaring med familiesager. Sidder du i en lignende situation som ovenstående, er du derfor velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.
2 måneder siden
Bremer Advokater

🎅SAMVÆR I JULEN🎅Juletiden nærmer sig, og det vil for familier med aftalt samvær ofte være nødvendigt at indgå en særskilt…

🎅SAMVÆR I JULEN🎅

Juletiden nærmer sig, og det vil for familier med aftalt samvær ofte være nødvendigt at indgå en særskilt aftale om samvær til jul og nytår, eller andre kulturelle og religiøse begivenheder, som familien fejrer i denne periode. 

Familien kan enten aftale samværet indbyrdes eller med Familieretshusets hjælp, men hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan det være nødvendigt at lade Familieretshuset træffe afgørelse. 

Hvis Familieretshuset træffer afgørelse om samvær i julen, er udgangspunktet altid, at barnet skal være hos begge forældre hen over perioden. Dette kan løses ved at lade barnet være hos den ene forælder juleaften i lige år, og hos den anden i ulige år, således omvendt med nytårsaften. Denne afgørelse skal som andre afgørelser efter forældreansvarsloven ske med barnets bedste for øje, og barnets perspektiv skal i øvrigt inddrages i afgørelsen.

Indgås der ikke en særskilt aftale om samvær i juletiden, så vil den løbende samværsaftale som udgangspunkt gælde, uagtet eventuelle ferie – og helligdage.
 
Hvis du ønsker rådgivning angående samvær eller andre familieretlige forhold, så kontakt os på tlf. 70 23 70 50
Beboelse i sommerhus
  De fleste sommerhusejere er opmærksomme på, at beboelse i sommerhuset er underlagt visse begrænsninger. Det kan dog være svært at gennemskue hvornår og i hvor lang en periode, sommerhuset kan anvendes til beboelse. Vi giver i det følgende et …
BREMER NEWS: HØJESTERET ANERKENDER BESLAGLÆGGELSE AF LEASINGBILER I SAGER OM VANVIDSKØRSEL
Højesteret afsagde den 12. oktober 2022 kendelse i en sag, hvor en leaset bil var blevet beslaglagt i forbindelse med førerens vanvidskørsel. Højesteret fastslog, at der kunne ske beslaglæggelse af bilen på trods af, at føreren ikke ejede bilen. Den …
Hvornår kan et ægteskab omstødes?
  Når ægtefæller ansøger om separation eller skilsmisse, skyldes det i de fleste tilfælde forhold, som er opstået efter ægteskabets indgåelse. Hvis et ægteskab derimod omstødes, vil det sige, at ægteskabet opløses på grund af forhold, som forelå allerede ved …

Hos BREMER Advokater
er der ikke to sager, der er ens

Derfor er det altid med udgangspunkt i vores klienters situation, at vi rådgiver og yder juridisk bistand. Vi lægger vægt på samarbejde, dialog og en uformel omgangstone.

Hos os er du ikke en sag, men et menneske. Vi er ikke bare advokater – vi er din sparringspartner.

Naboret
Det er opslidende at ende i konflikt med sin nabo. Det kan have store personlige følger, som ingen er tjent med. Derfor sætter vi alle sejl ind på at få vendt situationen til alles bedste.
Retssager og konfliktløsning
Der findes mange veje ud af en konflikt. En af dem er at gå rettens vej, hvor to parter
må gå til domstolene for at finde en vej videre. BREMER Advokater repræsenterer en
stor antal privat – og erhvervsklienter ved førelse af sag ved domstolene.
Rådgivning af virksomheder
Virksomhedsejere og iværksættere er drevet af en passion for deres fagområde. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at holde gejsten sammen med dig, men samtidig skabe et solidt forretningsmæssigt grundlag, der skaber udviklingspotentiale.
Skilsmisse og bodeling
En skilsmisse er altid et stort opbrud. Ikke mindst for familiemedlemmerne. Spørgsmål om bodeling, økonomi, børnene og mange andre forhold gør processen hårdere, hvis den rette rådgivning ikke er til stede. Vi møder dig som menneske, i den situation du står i og rådgiver dig fra et juridisk, men også menneskeligt sted.
Arv og testamente
Der er mange spørgsmål, der presser sig på, når man overvejer at lave et testamente, en ægtepagt eller man skal have overblik over arveretten. Vi har mange års erfaring med rådgivning indenfor disse områder. Og vi ved, hvilke spørgsmål der ofte mangler at blive besvaret.
Boligkøb
Et hjem defineres ikke af mursten. Men en god bolighandel defineres af, hvor tryg processen har været fra start til slut. Hos Bremer Advokater får du uafhængig rådgivning, der belyser sagen fra flere vinkler, tager højde for alle relevante aspekter og som giver dig det nødvendige overblik over din bolighandel – og altid med dine personlige interesserer i fokus.
Hestejura
Handel med heste er et felt, hvor der ofte er både store pengebeløb og store følelser involveret. Af den årsag har begge parter derfor også en naturlig interesse i, at handel ikke ender i en køberetlig tvist efterfølgende.
Inkasso
Hvis du som kreditor har pengekrav til gode hos en eller flere debitorer, så kan vi i Bremer Advokater assistere dig med inkasso. Med mange års erfaring indenfor inkassosager – primært vedrørende bilkøb og -leasing i både Danmark og udlandet - kan vi opstarte rykkerproceduren og rådgive dig, hvis der gøres indsigelse mod kravet om betaling.
Straffesager
En forsvarsadvokat kan hjælpe dig, hvis du er mistænkt eller sigtet for en forbrydelse.
Forbrydelsen kan have mere eller mindre alvorlig karakter – alt fra fartovertrædelser til narkotika. Uanset hvilken forbrydelse du er sigtet for, er det altid vigtigt at få talt med en forsvarsadvokat.
Du har ingen pligt til at udtale dig til politiet – udover oplysning om navn og adresse – og du har ret til at have din forsvarsadvokat med, når du skal afhøres.

DET SIGER VORES
KLIENTER

Der er ingen tvivl om, at når man vælger at indgå ægteskab og starte familie, så håber man aldrig det ender med man går fra hinanden og de mange konsekvenser det medfører. Bremer Advokater har en professionalisme jeg kun sjældent har oplevet. De formåede at løse alle de praktikaliseringer og udfordringer der meldte sig, både grundigt og hurtigt, og med et overskud hvor jeg blev løbende holdt orienteret og der blev sikret at jeg forstod processen. Det løftede et kæmpe pres af mine skuldre og sikrede, jeg kunne fokusere på alt andet, velvidende om at jeg med “min” advokat på sagen, så blev der kæmpet for en fair løsning, for begge parter.

HEIDI VIBEN

Skilsmisse og bodeling

Jeg har brugt BREMER Advokater i flere forskellige sammenhænge og har været fuldt ud tilfreds. Min advokat har altid forklaret sagerne, så man har et godt overblik over, sagens forløb. Også som fuldstændigt uindviet i jura. Desuden, har min advokat handlet, hvor det var nødvendigt, for at jeg som klient, var så godt stillet som muligt. Jeg kan varmt anbefale BREMER Advokater.

Paul Madsen

Retssager, selskabsret og erhvervslejeret

Vi fik anbefalet Bremer Advokater af en betroet samarbejdspartner. Det har været et givende samarbejde, hvor vi gennem årene både har modtaget kompetent juridisk vejledning og været yderst tilfredse med de sagsforløb Bremer Advokater har håndteret for os.

Thomas Fest

fest.dk A/S
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 


    .