Bremer Advokater
cross
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 uger siden
Bremer Advokater

BREMER Advokater har givet et interview til Radio Classic FM. Hør radiointerviewet her og bliv lidt klogere på, hvordan du…

2 uger siden
Bremer Advokater

Har du styr på dine pensionsrettigheder ved skilsmisse?Hvis du skal separeres eller skilles, indgår dine rimelige pensionsrettigheder ikke i formuedelingen.…

Har du styr på dine pensionsrettigheder ved skilsmisse?

Hvis du skal separeres eller skilles, indgår dine rimelige pensionsrettigheder ikke i formuedelingen. Det vil sige, at du forlods kan udtage din pension, hvis den er sædvanlig efter din uddannelses- og arbejdsmæssige situation. Dette omfatter alle typer pensionsrettigheder.
Den ægtefælle som har den mindste pensionsopsparing, kan dog foretage en opfyldningsopsparing, således at du og din ægtefælles pensionsrettigheder bringes på samme niveau. Værdien af dine pensionsrettigheder som overstiger det rimelige, skal derfor indgå i delingen med din ægtefælle.

Hvis du har en alders- og kapitalpension, der er udbetalt, har du alene mulighed for at udtage denne forlods, hvis den ikke er forbrugt. Du kan derfor med fordel sørge for, at din alders- og kapitalpension udbetales på en separat konto. Surrogater for udbetalt pension, såsom værdipapirer eller fat ejendom, kan dog godt udtages forlods.
Refusionsopgørelse
Hvad er en refusionsopgørelse? Der er mange ting at holde styr på under en bolighandel. Der er blandt refusionsopgørelsen, som du sikker har hørt om. Men hvad er en refusionsopgørelse for noget? Kort forklaret, så er refusionsopgørelsen en økonomisk opgørelse mellem sælger og køber i en bolighandel. Det er en opgørelse over de udgifter, som …
BREMER ADVOKATER GØR STATUS PÅ 2021 – GODE RESULTATER FOR KLIENTER BISTÅET AF ET STÆRKT TEAM GIVER REKORDÅR
Vi nærmer os afslutningen af 2021 og kan dermed gøre status på det forløbne år. Det har for BREMER Advokater været et begivenhedsrigt og travlt år.   Indehaver Alexander May-Worre, ser tilbage på året med tilfredshed. “2021 har vist, at vi er på den helt rette kurs. Vi har strømlinet forretningen og valgt at fokusere …
Pengegaver – hvor meget må du give?
Der findes 3 former for gaver: Gaver som er skatte- og afgiftsfri Gaver som indkomstbeskattes Gaver som pålægges gaveafgift   Når du giver såkaldte ”lejlighedsgaver” af mindre værdi i forbindelse med fødselsdage, bryllupper og lignende, skal der ikke betales gaveafgift af gaven. Hvis du derimod giver eller modtager større gaver, skal du muligvis betale en …
Skilsmisse i Danmark – Hvornår kan de danske regler om formuedelingen anvendes?
Hvis ægtefællerne ikke boede i Danmark på tidspunktet for indgåelse af ægteskab, kan det være svært at gennemskue, hvilke regler der gælder for ægtefællernes økonomiske forhold, i tilfælde af skilsmisse. Hvilke regler der gælder afhænger af ægtefællernes bopæl, statsborgerskab og tilknytning til bopælslandet. Vi giver her et overblik over reglerne for lovvalg i forbindelse med …
Internationalt ægteskab – hvornår kan man ansøge om skilsmisse i Danmark?
I internationale ægteskaber er det vigtigt at holde sig for øje, hvor man skal og kan indsende en anmodning om skilsmisse, såfremt ægtefællerne ønsker at ophæve ægteskabet. Det er eksempelvis tale om et internationalt ægteskab, hvis ægtefællerne har indgået ægteskab i udlandet, eller hvis en eller begge ægtefæller ikke er danske statsborgere. Betingelserne for ansøgning …
Hvad indebærer hjemfaldspligt ved køb af fast ejendom?
Ved køb af fast ejendom er det væsentligt at kende til, hvorvidt der påhviler ejendommen en hjemfaldsforpligtelse. En hjemfaldspligt – også kaldet tilbagekøbsret – giver nemlig kommunen ret til at tilbagekøbe ejendommen efter en årrække. Hjemfaldspligten kan derfor have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for ejeren af ejendommen. Hvad er hjemfaldspligt? Hjemfaldspligt er en tinglyst tilbagekøbsret som …
HVAD ER EN FREMTIDSFULDMAGT OG HVORFOR
Siden den 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvori der kan gives en eller flere personer fuldmagt til at handle på dine vegne. Hvad er en fremtidsfuldmagt? En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen …
Iværksætterselskaber udfases endeligt den 15. oktober 2021
Folketinget besluttede i foråret 2019 at virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS) skulle udfases. Dette betyder, at alle iværksætterselskaber senest pr. 15. oktober 2021 skal omdannes til anpartsselskaber (ApS). Overholdes fristen ikke, kan iværksætterselskabet blive tvangsopløst. Dette følger af lov nr. 2199 af 29/12/2020 (lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven), som ændrer lov nr. 445 af 13/04/2019 …

Hos BREMER Advokater
er der ikke to sager, der er ens

Derfor er det altid med udgangspunkt i vores klienters situation, at vi rådgiver og yder juridisk bistand. Vi lægger vægt på samarbejde, dialog og en uformel omgangstone.

Hos os er du ikke en sag, men et menneske. Vi er ikke bare advokater – vi er din sparringspartner.

Naboret
Det er opslidende at ende i konflikt med sin nabo. Det kan have store personlige følger, som ingen er tjent med. Derfor sætter vi alle sejl ind på at få vendt situationen til alles bedste.
Retssager og konfliktløsning
Der findes mange veje ud af en konflikt. En af dem er at gå rettens vej, hvor to parter må gå til domstolene for at finde en vej videre. BREMER Advokater repræsenterer en stor antal privat – og erhvervsklienter ved førelse af sag ved domstolene.
Rådgivning af virksomheder
Virksomhedsejere og iværksættere er drevet af en passion for deres fagområde. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at holde gejsten sammen med dig, men samtidig skabe et solidt forretningsmæssigt grundlag, der skaber udviklingspotentiale.
Skilsmisse og bodeling
En skilsmisse er altid et stort opbrud. Ikke mindst for familiemedlemmerne. Spørgsmål om bodeling, økonomi, børnene og mange andre forhold gør processen hårdere, hvis den rette rådgivning ikke er til stede. Vi møder dig som menneske, i den situation du står i og rådgiver dig fra et juridisk, men også menneskeligt sted.
Arv og testamente
Der er mange spørgsmål, der presser sig på, når man overvejer at lave et testamente, en ægtepagt eller man skal have overblik over arveretten. Vi har mange års erfaring med rådgivning indenfor disse områder. Og vi ved, hvilke spørgsmål der ofte mangler at blive besvaret.
Boligkøb
Et hjem defineres ikke af mursten. Men en god bolighandel defineres af, hvor tryg processen har været fra start til slut. Hos Bremer Advokater får du uafhængig rådgivning, der belyser sagen fra flere vinkler, tager højde for alle relevante aspekter og som giver dig det nødvendige overblik over din bolighandel – og altid med dine personlige interesserer i fokus.
Hestejura
Handel med heste er et felt, hvor der ofte er både store pengebeløb og store følelser involveret. Af den årsag har begge parter derfor også en naturlig interesse i, at handel ikke ender i en køberetlig tvist efterfølgende.
Inkasso
Hvis du som kreditor har pengekrav til gode hos en eller flere debitorer, så kan vi i Bremer Advokater assistere dig med inkasso. Med mange års erfaring indenfor inkassosager – primært vedrørende bilkøb og -leasing i både Danmark og udlandet - kan vi opstarte rykkerproceduren og rådgive dig, hvis der gøres indsigelse mod kravet om betaling.

DET SIGER VORES
KLIENTER

Der er ingen tvivl om, at når man vælger at indgå ægteskab og starte familie, så håber man aldrig det ender med man går fra hinanden og de mange konsekvenser det medfører. Bremer Advokater har en professionalisme jeg kun sjældent har oplevet. De formåede at løse alle de praktikaliseringer og udfordringer der meldte sig, både grundigt og hurtigt, og med et overskud hvor jeg blev løbende holdt orienteret og der blev sikret at jeg forstod processen. Det løftede et kæmpe pres af mine skuldre og sikrede, jeg kunne fokusere på alt andet, velvidende om at jeg med “min” advokat på sagen, så blev der kæmpet for en fair løsning, for begge parter.

HEIDI VIBEN

Skilsmisse og bodeling

Jeg har brugt BREMER Advokater i flere forskellige sammenhænge og har været fuldt ud tilfreds. Min advokat har altid forklaret sagerne, så man har et godt overblik over, sagens forløb. Også som fuldstændigt uindviet i jura. Desuden, har min advokat handlet, hvor det var nødvendigt, for at jeg som klient, var så godt stillet som muligt. Jeg kan varmt anbefale BREMER Advokater.

Paul Madsen

Retssager, selskabsret og erhvervslejeret

Vi fik anbefalet Bremer Advokater af en betroet samarbejdspartner. Det har været et givende samarbejde, hvor vi gennem årene både har modtaget kompetent juridisk vejledning og været yderst tilfredse med de sagsforløb Bremer Advokater har håndteret for os.

Thomas Fest

fest.dk A/S

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.


    .