Bremer Advokater
cross

HANDLINGSORIENTERET
RÅDGIVNING I ØJENHØJDE.

Du går ikke fra et møde med os med spørgsmål. Du går tværtimod derfra med svar. Professionelle, handlingsorienterede og brugbare svar, som løser den udfordring, du kommer med. Vores mission er at udøve rådgivning på et plan, som alle forstår og dermed klæde dig på, så du oplever at blive hørt og set med de udfordringer, du kommer med. Det gør os til en stærk juridisk sparringspartner, men også en god støtte og rådgiver for dig.

Mange sager kan ikke vente. Nogle skal gå stærkt, andre skal der arbejdes på i længere tid og kræver et større forberedelsesarbejde. Men ingen er et nummer i køen hos os. Vi er tilgængelige og slipper dig ikke før, det er rette tide. Det er vigtigt for os, at vi skaber en god dialog og at vi lærer hinanden at kende, så vi kan afdække behovet bedst muligt.

GOD ADVOKATSKIK ER
NOGET VI TAGER PÅ OS

Samtlige advokater i Danmark skal overholde retsplejelovens regler om god advokatskik. Både klienter og eventuelle modparter kan klage til Advokatnævnet, som fører tilsyn med danske advokaters overholdelse af de advokatetiske regler, og som kan pålægge sanktioner, hvis vores rådgivning og adfærd måtte give anledning hertil.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som blandt andet rummer regler om tavshedspligt og interessekonflikter. Alle medarbejdere hos os er pålagt tavshedspligt, og derudover har vi sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

Vi gennemgår alle nye sager en laver grundig undersøgelser for derved at undgå, at der kan være risiko for interessekonflikt. Vi evaluerer løbende vores procedurer med henblik på konstant forbedring.

På Advokatnævnets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk, findes der yderligere oplysninger om nævnets virke og de advokatetiske regler. Her kan man også læse mere om eksempelvis god advokatskik og klageadgang.

Alexander May-Worre
Partner, Advokat
Alexander er uddannet advokat fra nogle af Danmarks største advokatfirmaer og beskæftigere sig både med privat- og erhvervsret.
Læs mere
Christel May-Worre
Advokat
Christel er tilknyttet BREMER Advokater som konsulent og kan bistå kontorets klienter med alle sagstyper inden for selskabsret og generel erhvervsret.
Læs mere
Niels Erstrup
Advokat
I mit arbejde hos Bremer Advokater beskæftiger jeg mig med kontorets retssager og tvisteløsninger inden for særligt fast ejendom i bred forstand, som f.eks. sager om mangler, syn og skøn, skimmelsager m.fl.
Læs mere
Anna Rose Leth Lundvig
Advokatfuldmægtig
I mit arbejde som advokatfuldmægtig beskæftiger jeg mig med rådgivning indenfor særligt bilbranchen, skilsmissesager og sager om samvær og bopæl.
Læs mere
Merac Hamid
Advokatfuldmægtig
I mit arbejde som advokatfuldmægtig går jeg meget op i at arbejde med hjertet. For mig er hver sag unik og jeg går meget op i at sætte mig nøje i klientens behov og ønsker.
Læs mere
Majken Christensen
Sekretær
Majken er advokatsekretær og hendes arbejde består blandt andet i at bistå kontorets advokater og jurister med sagsbehandling
Læs mere
Christian Nordahl Örtegren
Stud. jur.
Christrian Nordahl Örtegren er stud. jur. hos Bremer Advokater, og i sit arbejde på kontoret bistår han kontorets advokater med forskelligartede opgaver.
Læs mere
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .