Bremer Advokater
cross

21-11-2023

SAMVÆR, BOPÆL & FORÆLDREMYNDIGHED – HVAD ER FORSKELLEN?

Det er en udbredt misforståelse, at det kun er den ene forælder, der beholder forældremyndigheden, når forældre går fra hinanden. Selvom forældre går fra hinanden, er det klare udgangspunkt, at man har fælles forældremyndighed.
Man skal derimod tage stilling til, hvem der skal være bopæls – eller samværsforælder, når man flytter fra hinanden. Bopælsforælderen er den, der har barnet boende hos sig, mens samværsforælderen er den, der ikke har barnet boende hos sig.
Det afgørende for bopælsforælder er, hvilken forælder barnets adresse er registreret hos. Adressen for barnet er registreret det sted, hvor barnet opholder sig mest. Man kan derfor ikke have mere end 7 overnatningers samvær i en 14-dages periode med barnet, hvis man er samværsforælder. Har man alligevel det, skal man overveje at ansøge om ændring af barnets bopæl i Familieretshuset.
I nogle tilfælde kan man aftale delt bopæl, tryk her for at læse vores artikel om delt bopæl.
Alt afhængig af, om man er samværs- eller bopælsforælder, eller om man er forældremyndighedsindehaver, har man en række beslutningsbeføjelser i barnets liv.
Vi har udarbejdet et skema, der illustrerer de forskellige beslutningsbeføjelser.
FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVER   BOPÆLSFORÆLDER SAMVÆRSFORÆLDER
  Værgemål     Direkte daglig omsorg   Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg  
  Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb     Daginstitution   Fritidsaktiviteter
  Skole, videreuddannelse     Fritidsaktiviteter
  Skolefritidsordning     Flytning indlands
  Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne     Skolepsykolog
  Navnevalg     Børnesagkyndig rådgivning
  Pas      
BREMER advokater mener:
Som også illustreret herover, er der stor forskel på beslutningsbeføjelser. Mange tror fejlagtigt, at når man har fælles forældremyndighed, har man også ret til samvær med barnet og har de samme beføjelser som en bopælsforælder.
Det er ikke korrekt, idet man sagtens kan have forældremyndighed over barnet uden at have samvær, og samvær med barnet uden at have forældremyndighed. Man har fx ret til at vælge barnets navn som forældremyndighedsindehaver, men har ingen indflydelse over valg af daginstitution som samværsforælder.
Det er derfor vigtigt at tage stilling til barnets bopæl og samværet, når man går fra hinanden.
Hos BREMER Advokater har vi stor erfaring med familiesager generelt, uanset om vi skal tage kampen i Familieretshuset og i Familieretten, eller om vi skal udarbejde en fornuftig samværsaftale mellem jer som forældre.
Du er derfor altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.
Dato: 21. november 2023

Forfatter: Merac Hamid

08-02-2022

Divorce in Denmark – when can the Danish rules about sharing of property be applied?
It can be difficult to decipher what rules apply to the finances in case of a divorce if the spouses did not reside in Denmark at the consummation of the marriage. The choice of law is dependent on the place …

20-02-2024

Spousal Alimony – What are the rules?
During separation or divorce, there can be many things that spouses disagree on. Some of these disagreements may never be resolved, while others are necessary for the separation or divorce to be granted by Familieretshuset or the Family Court. According …

29-03-2022

INTERNATIONAL KOMPETENCE I SAMVÆRSSAGER
Hvis man har bosat sig i udlandet med sin ægtefælle og børn, skal man være særligt opmærksom på de danske familieretlige reglers anvendelsesområde i tilfælde af, at ægtefællerne går fra hinanden og den ene ægtefælle ønsker at starte en samværssag. …

07-12-2021

Pengegaver – hvor meget må du give?
Der findes 3 former for gaver: Gaver som er skatte- og afgiftsfri Gaver som indkomstbeskattes Gaver som pålægges gaveafgift   Når du giver såkaldte ”lejlighedsgaver” af mindre værdi i forbindelse med fødselsdage, bryllupper og lignende, skal der ikke betales gaveafgift …
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .