Bremer Advokater
cross

01-09-2023

Overblik over forældelsesreglerne

Forældelse af et krav

Hvis man har et krav mod en anden person, virksomhed, myndighed mv., kan man ikke forholde sig passivt, hvis man i fremtiden ønsker at udnytte denne ret. Kravet kan nemlig blive forældet.

Som hovedregel sker forældelsen af gæld efter 3 år. Dog forældes et krav først efter 10 år, hvis gældskravet er skriftligt anerkendt – fx vha. en underskrevet skylderklæring, opgørelse i fogedretten eller opnåelse af dom.  

Gæld, der forældes efter 3 år

Hvis man har udstedt en faktura, og denne ikke bliver betalt, vil kravet forældes efter 3 år. Hertil kommer eksempelvis visse krav om erstatning, krav om refusion af sociale ydelser eller udlagte underholdsbidrag. Da 3-årsreglen som nævnt er hovedreglen, vil de fleste krav udløbe efter denne frist.  

Gæld, der forældes efter 10 år

Gæld der forældes efter 10 år vil typisk typisk være gæld, som er skriftligt anerkendt. Dette kan eksempelvis være et gældsbrev, altså en skriftlig erklæring, der bestemmer et kravs størrelse ubetinget over for en anden part. Omfattet af 10-års reglen er også krav, der er anerkendt af domstolene, ved eksempelvis dom eller betalingspåkrav med påtegning.  

Afbrydelse af forældelsen

En påmindelse om et krav vil ikke være tilstrækkeligt til at udsætte forældelsesfristen. Kravet skal enten anerkendes skriftligt eller ved, at der er en dom eller et betalingspåkrav fra fogedretten. Når forældelsen afbrydes ved skyldnererklæring, dom eller betalingspåkrav vil der løbe en ny forældelsesfrist på 10 år, fra den dato, hvor skyldnererklæringen er underskrevet eller fra den dato, hvor fogedretten opgjorde kravets størrelse. Hvis der er tale om en dom, vil forældelsesfristen løbe fra domsafsigelsen og 10 år frem.

Uenighed om, hvorvidt gælden er forældet

Hvis du kontakter skyldner omkring gælden, er det kreditor, som skal kunne dokumentere, at gælden ikke er forældet. Hvis der fortsat er uenig om, hvorvidt gælden er forældet, er det op til domstolen at vurdere, om gælden er forældet.  

Hold øje med dine fundamenter

Som kreditor er det en god idé, at man ofte gennemgår sine gamle fundamenter, så man er sikker på, at kravet ikke forældes. Et fundament er fx en dom, en underskrevet skylderklæring, et gældsbrev eller lignende, hvor forældelsesfristen ændrer sig fra tre år til 10 år. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at renter forældes inden for 3 år fra seneste opgørelse i fogedretten, mens kravet forældes i sin helhed inden for 10 år fra seneste opgørelse i fogedretten. I det tilfælde, hvor man ikke ønsker, at renterne forældes, vil man derfor enten være nødsaget til hver 3. år at få debitor til at underskrive en skyldnererklæring med en ny opgørelse eller få fogedretten til at opgøre kravet med de påløbende renter.

Ønsker du hjælp med at få et krav inddrevet, eller er du i tvivl om, hvorvidt dine krav er forældet, så kontakt BREMER Advokater, hvor vi er klar til at tage dig hele vejen igennem processen.  

Dato: 9. august 2023
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .