Bremer Advokater
cross

01-09-2023

BREMER NEWS – NYE EJENDOMSVURDERINGER – BOLIGERE FÅR FORHØJET EJENDOMSSKATTER I 2023

Hvad kan du gøre for at påvirke ejendomsvurderingen, hvis du mener, at den er for høj ?

  I forbindelse med at de nye ejendomsvurderinger for boliger udstedes i 2023, forventes de fleste boligerne at få en kedelig overraskelse i form af væsentligt forhøjede boligskatter.   Som boligejer kan man selv tjekke, om grundlaget for den nye vurdering er baseret på de rette faktuelle oplysninger om ejendommen. Dette kaldes også for ”Deklarationsproceduren”. Disse oplysninger er blandt andet følgende:
-BBR-meddelelsen om ejendommen som fx indeholder oplysninger om arealer, antallet rum og badeværelser, tagets type, sekundære bygninger på ejendommen (fx carporte og skure) og varmekilde (fx olietank eller fjernvarme).
-Plangrundlaget – hvilke område- by og lokalplaner er ejendommen omfattet af, og har disse fx begrænsninger for ejendommens anvendelig (?)
-Sammenlignelige ejendomme i naboområdet.
-Andre relevante forhold – eventuelt fx servitutter tinglyst på ejendommen.
Når man som boligejer har modtaget en deklaration fra SKAT, har ejeren en frist på blot 4 uger til at komme med bemærkninger. Overholdes fristen ikke, lægger SKAT oplysninger i deklarationen til grund ved vurderingen. Der er en ny deklarationsproces, hver gang der udstedes en nye ejendomsvurderingen, hvilket vil sige hvert andet år.  
Dato: 1. september 2023

Forfatter: Alexander May-Worre

04-11-2022

Beboelse i sommerhus
  De fleste sommerhusejere er opmærksomme på, at beboelse i sommerhuset er underlagt visse begrænsninger. Det kan dog være svært at gennemskue hvornår og i hvor lang en periode, sommerhuset kan anvendes til beboelse. Vi giver i det følgende et …

20-02-2024

Erstatning ved selvbyg i andelsboliger
Erstatning ved selvbyg i andelsboliger Andelsboliger er tit populære hos boligkøbere, fordi det kan være muligt at få meget bolig for pengene. En andelsbolig kan nemlig være et billigere alternativ til en ejerbolig, fordi købsprisen typisk er lavere. Modsat ejerboliger …

31-03-2023

BREMER NEWS: DOM OM FORHOLDET MELLEM HUSFORSIKRING OG EJERSKIFTEFORSIKRING
  Den 17. marts 2023 afsagde Østre Landsret som 1. instans dom i en sag om forholdet mellem en husforsikring og ejerskifteforsikring i det tilfælde, hvor en skade på et hus er dækket af begge forsikringer. Spørgsmålet for Landsretten var, …

20-11-2023

Mangler ved andelsboliger – om forholdsmæssigt afslag
Når man investerer i en andelsbolig, forventer man at få et hjem, der opfylder ens forventninger og lever op til de aftalte standarder. Desværre kan der opstå situationer, hvor køber opdager mangler ved den købte andelsbolig, og dette kan føre …
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .