Bremer Advokater
cross

31-03-2023

BREMER NEWS: DOM OM FORHOLDET MELLEM HUSFORSIKRING OG EJERSKIFTEFORSIKRING

  Den 17. marts 2023 afsagde Østre Landsret som 1. instans dom i en sag om forholdet mellem en husforsikring og ejerskifteforsikring i det tilfælde, hvor en skade på et hus er dækket af begge forsikringer. Spørgsmålet for Landsretten var, om den konkrete skade kunne fordeles mellem husejerforsikringen og ejerskifteforsikring i henhold til forsikringsaftalelovens regler om dobbeltforsikring, samt om en ejerskifteforsikring overhovedet er omfattet af disse regler i det hele taget, således at også regreskravet mellem forsikringsselskaberne vil skulle behandles efter disse regler.

Sagen kort

Sagen drejede sig om en rådskade i husets gulv, der havde betydning for træets funktion og bæreevne. Af denne grund var skaden omfattet af købernes husforsikring, jf. dennes betingelser. Siden skaden ikke var beskrevet i tilstandsrapporten i forbindelse med salget, var skaden ligeledes omfattet af ejerskifteforsikringen, jf. dennes betingelser.

Lovens anvendelse

Landsretten skulle som anført afgøre, om ejerskifteforsikringer er omfattet af reglerne om dobbeltforsikring efter forsikringsaftaleloven. Med henvisning til baggrundsretten for blandt andet forbrugerbeskyttelsesloven og den hertil hørende minimumbekendtgørelse, fandt Landsretten imidlertid ikke, at der var grundlag for at undtage ejerskifteforsikringer for reglerne om dobbeltforsikring.

Landsretten henviste i den forbindelse til forsikringsaftalelovens § 41, hvoraf følger, at hvis en interesse er sikret mod samme fare hos flere selskaber, hæfter disse selskaber, som var de eneforsikrer på interessen.

I nærværende sag var der dog i begge forsikringer taget forbehold for dækning af skader, som var dækket af en anden forsikring. Hertil bemærkede Landsretten dog, at det følger af forsikringsaftalelovens § 43, at begge selskaber hæfter ”i forhold til de beløb, med hvilket hvert af dem ville have svaret, hvis det alene havde tegnet forsikring”.

Eftersom der var tale om dobbeltforsikring, gav Landsretten husforsikringsselskabet medhold i, at udgifterne til skaden i gulvet skulle fordeles mellem husforsikringen og ejerskifteforsikringen i overensstemmelse med de ovennævnte regler.

Dato: 31/03/2023

Forfattere: Kristina Karstensen og Asger Søderberg

17-01-2022

Refusionsopgørelse
Hvad er en refusionsopgørelse? Der er mange ting at holde styr på under en bolighandel. Der er blandt refusionsopgørelsen, som du sikker har hørt om. Men hvad er en refusionsopgørelse for noget? Kort forklaret, så er refusionsopgørelsen en økonomisk opgørelse …

20-11-2023

Mangler ved andelsboliger – om forholdsmæssigt afslag
Når man investerer i en andelsbolig, forventer man at få et hjem, der opfylder ens forventninger og lever op til de aftalte standarder. Desværre kan der opstå situationer, hvor køber opdager mangler ved den købte andelsbolig, og dette kan føre …

04-11-2022

Beboelse i sommerhus
  De fleste sommerhusejere er opmærksomme på, at beboelse i sommerhuset er underlagt visse begrænsninger. Det kan dog være svært at gennemskue hvornår og i hvor lang en periode, sommerhuset kan anvendes til beboelse. Vi giver i det følgende et …

15-11-2023

Skimmelsvamp – hvad er det, og hvordan håndteres tvister om skimmelsvamp ?
Hvad er skimmelsvamp ?   Der findes mere end 500.000 forskellige svampearter. Skimmelsvamp er en naturlig mikroorganisme, som blandt andet bruges i naturen til at nedbryde dødt organisk materiale. Skimmelsvampe findes i langt de fleste bygninger og mange af arterne …
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .