Bremer Advokater
cross

23-04-2024

OLIETANKE FORURENER STADIG – RISIKO FOR AT BOLIGKØBERE HÆNGER PÅ REGNINGEN

Ifølge Danmarks Statistik findes der cirka 200.000 olietanke i Danmark. Sker der et olieudslip, kan det blive en dyr affære, hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav. I så fald skal køber selv betale for at få fjernet den forurening, der er opstået. 
Huskøbere bør undersøge, hvad der står i købsaftalen vedrørende en eventuel olietank, herunder om der er gamle, usløjfede tanke. Der er nemlig risiko for, at gamle, usløjfede tanke lækker, og olie siver ud i jorden.
Boligkøbere skal være meget opmærksomme på de regler, der gælder olietanke. Købere skal passe på, at de ikke kommer til at hænge på en ulovlig tank eller en olietank, som – jf. olietankbekendtgørelsen – skal sløjfes inden for kort tid,” advarer Tina Bach, næstformand i Danske BOLIGadvokater.
Det er ejeren, der skal sørge for at sløjfe et anlæg, enten når brugen varigt ophører, eller hvis olietanken er så gammel, at den skal sløjfes jf. olietankbekendtgørelsen. Et oliefyringsanlæg er fir eksempel taget varigt ud af brug, når en anden varmeforsyning er installeret. Ejer skal også sørge for, at ændringen registreres i BBR.
Køber du en ejendom, hvor du efterfølgende opdager en gammel olietank, der ikke er blevet sløjfet af en tidligere ejer, vil du således være forpligtiget til at sløjfe tanken efter forskrifterne. Der vil dog ofte være tale om, at du er blevet “overdraget en mangelfuld ejendom”, hvor der kan være grundlag for et erstatningskrav mod sælger,” siger Tina Bach.
Sælger overdrager ansvaret
Det er afgørende at undersøge, hvad der står i købsaftalen vedrørende olietanken og rørsystemet. Er det lovligt eller ulovlig? Hvornår skal olietanken sløjfes?
For at undgå at købe ”katten i sækken” er det vigtigt, at det fremgår af købsaftalen, hvornår en olietank skal sløjfes, og om den manglende forsikringsdækning, hvis sløjfningen ikke sker rettidigt. Som køber bør man også vide, hvad det indebærer af ansvar at overtage en ulovlig olietank, og det kan en boligadvokat forklare,” siger Tina Bach.
Hold øje med købsaftalen
Dansk Ejendomsmæglerforening har udarbejdet nogle standardfraser til brug i købsaftaler, som indebærer at ansvaret for olietanken – og hermed ofte ansvaret for sløjfning eller lovliggørelse overdrages til køber. Der ses der også ansvarsfraskrivelser, som siger, at hvis der senere opstår forurening på ejendommen, så er det købers ansvar.
En sådan ansvarsfraskrivelse bør køber aldrig acceptere, og medlemmer af Danske BOLIGdvokater er meget opmærksomme på disse formuleringer og vil i forbindelse med godkendelse af handlen oplyse, at denne passus skal udgå af købsaftalen – således at en køber kan sende regningen tilbage til en sælger, hvis der senere konstateres en forurening på ejendommen, der stammer fra sælgers ejerperiode,” forklarer Tina Bach, der selv er certificeret boligadvokat.   ”Det er imidlertid helt afgørende, at sælger står for lovliggørelse. Derfor skal boligkøber være opmærksom på, hvad der står i købsaftalen og vurdere indholdet og dets konsekvenser fra sag til sag. Fremfor alt handler det om at undgå at ”overtage” ansvaret og dermed regningen,” siger Tina Bach.
For villatanke er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring. Når man får leveret fyringsolie fra et olieselskab i Danmark, tegnes automatisk en ansvarsforsikring, men olieselskabets forsikringsselskab kan afvise at dække skaden ved olieudslip, hvis olietanken eller rørsystemet er ulovlige.
Danske BOLIGadvokater opfordrer både boligkøbere og boligsælgere til at sikre sig, at de ved, hvad de køber, og hvad de sælger.
Det er præcis den slags forhold, som giver anledning til tvister mellem køber og sælger. Det er samtidig den slags tvister, som kan forpeste tilværelsen for begge parter i flere år efter, at ejendommen er solgt og købt,” lyder advarslen fra Danske BOLIGadvokater.
FAKTA: Regler for villatanke
Overjordiske olietanke af stål (både inden- og udendørs) -Tanke fra før 2000 skal tages ud af brug senest 30 år efter fabrikationsåret
-Tanke, hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges, skal være taget ud af brug 
Nedgravede olietanke af stål
-Typegodkendte tanke med udvendig glasfiberbelægning skal tages ud af brug 40 år efter fabrikationsåret. Fabrikationsår og typegodkendelsesnummer (5-6 cifre) findes på mærkeskilt og evt. tankattest   -Øvrige tanke skal være taget ud af brug
Nedgravede olietanke af plast
-Kugleformede tanke af fabrikat AJVA-PLAST A/S er ulovlige og skal være taget ud af brug.
Kilde: Miljøstyrelsen

16-09-2022

When is it possible to acquire real estate in Denmark?
There is no need to worry about whether the buyer of real estate is actually capable of acquiring said real estate in Denmark in most transactions, since it is not a problem if the buyer has lived in Denmark their …

15-11-2023

Skimmelsvamp – hvad er det, og hvordan håndteres tvister om skimmelsvamp ?
Hvad er skimmelsvamp ?   Der findes mere end 500.000 forskellige svampearter. Skimmelsvamp er en naturlig mikroorganisme, som blandt andet bruges i naturen til at nedbryde dødt organisk materiale. Skimmelsvampe findes i langt de fleste bygninger og mange af arterne …

01-09-2023

BREMER NEWS – NYE EJENDOMSVURDERINGER – BOLIGERE FÅR FORHØJET EJENDOMSSKATTER I 2023
Hvad kan du gøre for at påvirke ejendomsvurderingen, hvis du mener, at den er for høj ?   I forbindelse med at de nye ejendomsvurderinger for boliger udstedes i 2023, forventes de fleste boligerne at få en kedelig overraskelse i …

08-05-2019

FORURENING FRA OLIETANKE
Med tiden er flere og flere villaejere gået bort fra olieopvarmning, og anvender i dag alternative varmekilder i form af blandt andet naturgas eller fjernvarme. Der findes dog fortsat olietanke på et stort antal ejendomme. Er du ejer af en …
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .