Bremer Advokater
cross

Skilsmisse og bodeling

BREMER Advokater har gennem tiden hjulpet og rådgivet mange mennesker i skilsmisse-, separations- og bodelingssager.

Vi ved, at det er en stor beslutning at dele livet op, og det har personlige og følelsesmæssige udfordringer med sig.

Derfor anser vi det som en meget vigtigt opgave at gøre den videre proces så enkel, forståelig og handlingsorienteret for dig som muligt. For kravet om, at du forholder dig til en lang række juridiske og praktiske aspekter kan ikke undgås. Vi har stor forståelse for den komplekse situation, som forgrener sig mange steder. Derfor kan du stole på, at du har en betroet sparringspartner i os som hjælper dig bedst muligt igennem forløbet. En deling af din og din tidligere ægtefælles aktiver og passiver kaldes i juridisk terminologi for en ”bodeling”.

Bodelingen betyder, at I skal forholde jer til en lang række forskellige forhold og spørgsmål.

Fordeling af indbo

Under en bodeling skal der tages stilling til, hvordan indboet fordeles mellem parterne.

Deling af penge i banken

Under en skilsmisse skal der træffes nogle svære og hårde beslutninger. Fx hvem der har ret til hvilke beløb.

Fælles bopæl

I skal træffe en beslutning om huset eller ejerlejligheden sælges, eller om en af jer blive boende i jeres lejelejlighed.

Delingsformue eller særeje

Hvilke aktiver skal I hver især have med fra skilsmissen? I skal beslutte, om de skal de deles ligeligt.

Jeres pensioner

I har gennem jeres ægteskab sparet pensioner op og der skal tages stilling til, om de skal deles helt eller delvist.

Virksomheder

Skal der ske værdiansættelse af virksomheder, og hvem af jer kan fortsætte driften af virksomhederne?

Fordeling eller salg af værdipapirer

Ejer I sammen værdipapirer skal I tage stilling til, om de skal deles eller sælges.

Fast ejendom

Har I sammen købt en ejendom, skal I tage stilling til, om den skal fordeles eller sælges.

Ægtepagter

Har I fx oprettet ægtepagt med særeje, som medfører at visse aktiver eller passiver ikke skal deles?

Kompensationskrav

Har din tidligere ægtefælle misbrugt jeres fælles formue, kan du så, i givet fald, få kompensation for dette misbrug.

Ægtefællebidrag

Tjener den ene betydeligt mere end den anden part, kan det være at en af jer har krav på bidrag.

22-02-2024

Skal du betale eks’ens gæld ved skilsmisse?
Når man er gift, har man formuefællesskab. Alt det, man ejer den dag, man bliver gift og alt det, man erhverver mens man er gift, indgår i formuefællesskabet. Det gælder som udgangspunkt også det, man får i arv og gave. …

21-10-2021

Internationalt ægteskab – hvornår kan man ansøge om skilsmisse i Danmark?
I internationale ægteskaber er det vigtigt at holde sig for øje, hvor man skal og kan indsende en anmodning om skilsmisse, såfremt ægtefællerne ønsker at ophæve ægteskabet. Det er eksempelvis tale om et internationalt ægteskab, hvis ægtefællerne har indgået ægteskab …

22-11-2021

Skilsmisse i Danmark – Hvornår kan de danske regler om formuedelingen anvendes?
Hvis ægtefællerne ikke boede i Danmark på tidspunktet for indgåelse af ægteskab, kan det være svært at gennemskue, hvilke regler der gælder for ægtefællernes økonomiske forhold, i tilfælde af skilsmisse. Hvilke regler der gælder afhænger af ægtefællernes bopæl, statsborgerskab og …

31-07-2023

Hvad er en ægtepagt?
Hvis du og din partner skal giftes eller allerede er blevet gift, har I muligvis talt om, hvordan jeres økonomi skal forvaltes. Når man indgår et ægteskab i Danmark, får man automatisk formuefællesskab. Formuefællesskabet (eller delingsformuen) omfatter alle aktiver, som …
Se alle artikler

KONTAKT OS HELLERE
FØR END FOR SENT

Du er altid meget velkommen til at kontakte os og få en professionel, men også personlig drøftelse af din sag. Det kan fx være, at du ønsker en indledende juridisk vurdering af sagen, eller har brug for helt konkrete svar.

Uanset hvad, så vil vi altid gerne hjælpe.

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .