Bremer Advokater
cross

Køb og leasing af biler

Forberedende møde

Når der er indleveret på stævning og svarskrift vil retten indkalde parternes advokater til et indledende, telefonisk retsmøde. På dette møde skal sagens stridspunkter drøftes, og der skal lægges en plan for den videre behandling af sagen ved retten. Det bliver ofte også drøftet, hvordan retssagens parter forholder sig til de retlige og faktiske omstændigheder i sagen. Retten kan indkalde til flere afklarende møder og bede om yderligere processkrifter. Såfremt en part ønsker at gennemføre syn- og skøn som led i sagen, skal dette også drøftes på retsmødet. Ofte vil man allerede på telefonmøde aftale en dato, hvor sagen skal hovedforhandles – det vil sige afsluttes med fysisk fremmøde i retten med foran dommeren. Under sagens videre forberedelse vil parterne kunne indlevere flere skriftlige indlæg, kaldet ”processkrifter”.

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .