Bremer Advokater
cross

Køb og leasing af biler

Hos BREMER Advokater har vi står erfaring med alle typer indenfor bilbranchen.

Vi har særligt erfaring med finansiel leasing og købekontrakter med ejendomsforbehold.

Når en køber eller en leasingtager misligholder kontrakten, kan det få store økonomiske konsekvenser for kreditgiver/leasinggiver.

Vi har stor erfaring med sager om tilbagetagelse af biler, både ved misligholdelse af leasingaftaler, men også ved misligholdelse af købekontrakter.

Leasing

Det hænder desværre, at leasingtager misligholder leasingaftalen, enten ved ikke at betale de månedlige leasingaftaler eller eksempelvis sørge for, at bilen er forsikret. Som leasinggiver har du derfor en række misligholdelsesbeføjelser, som kan gøre gældende.

Hvis leasinggiver ikke tilbageleverer bilen som aftalt, er det muligt via fogedretten, at få bilen udleveret eller blive indsat i formel besiddelse, således at bilen kan blive efterlyst hos politiet.

Købekontrakter – kreditaftaleloven

Har du solgt en bil med ejendomsforbehold, og misligholder køber pludseligt kontrakten ved ikke at betale de månedlige ydelser eller sørge for at holde køretøjet forsikret, kan du som kreditgiver ophæve købekontrakten og kræve det solgte (bilen) tilbage, hvis betingelserne i kreditaftaleloven er opfyldt.

Får du som kreditgiver bilen tilbage, er det som udgangspunkt til fuld og endelig afgørelse i sagen, men der er undtagelser i kreditaftaleloven der gør, at du kan rette et krav mod køber, hvis bilen viser sig at være mindre værd end restgælden, og at der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder.

Vi hos BREMER Advokater har indgående kendskab til kreditaftaleloven og proceduresager ved fogedretten herom, og du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Kloning af biler

Vi ser desværre et stigende problem, når det kommer til klonede biler.

Hvis en bil er blevet klonet, betyder det, at bilens oprindelige stelnummer er blevet fjernet, og at bilen fremstår med en anden bils stelnummer, typisk fra samme mærke og model. Bilen har derfor fået en ”falsk identitet”.

Dette kan medføre store økonomiske udfordringer både for den som køber en bil, men også den, som sælger en bil, som senere viser sig at være klonet.

Vi har også stor erfaring med sager om tilbageholdelsesret og forskellige problematikker med forsikring, herunder sager vedr. panthaverdeklarationen.

16-06-2022

Bremer Advokater vinder retssag om rækkevidden af leasinggivers tabsbegrænsningspligt ved gennemførelse af dækningssalg
Retten i Odense har i dag afsagt dom i en sag, som Bremer Advokater har ført på vegne af vores klient, et større bilfinansieringsselskab, mod en leasingtager. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt leasingtager skulle betale et udstedt slutfaktura, efter leasinggiver …

05-07-2023

BREMER NEWS: CLONING OF CARS
  Cloning of cars is a growing problem in Denmark, and it has major consequences for those who come into possession of a cloned car. What is a cloned car? A car has an identification number called a vehicle registration …

13-12-2023

BREMER NEWS: BREMER VINDER RETSSAG – FRIFUNDET I SAG OM KLONET BIL
Retten i Kolding har i dag afsagt dom i en sag, som BREMER Advokater har ført på vegne af vores klient, som er et større bilfirma, som importerer og eksporterer biler. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt vores klient havde solgt …

20-10-2022

BREMER NEWS: HØJESTERET ANERKENDER BESLAGLÆGGELSE AF LEASINGBILER I SAGER OM VANVIDSKØRSEL
Højesteret afsagde den 12. oktober 2022 kendelse i en sag, hvor en leaset bil var blevet beslaglagt i forbindelse med førerens vanvidskørsel. Højesteret fastslog, at der kunne ske beslaglæggelse af bilen på trods af, at føreren ikke ejede bilen. Den …
Se alle artikler
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .