Bremer Advokater
cross

22-11-2021

Skilsmisse i Danmark – Hvornår kan de danske regler om formuedelingen anvendes?

Hvis ægtefællerne ikke boede i Danmark på tidspunktet for indgåelse af ægteskab, kan det være svært at gennemskue, hvilke regler der gælder for ægtefællernes økonomiske forhold, i tilfælde af skilsmisse. Hvilke regler der gælder afhænger af ægtefællernes bopæl, statsborgerskab og tilknytning til bopælslandet. Vi giver her et overblik over reglerne for lovvalg i forbindelse med skilsmissepars formuedeling i Danmark.

De danske formuedelingsregler

Hvis ægtefællerne bor i Danmark på tidspunktet for indgåelse af ægteskab og på tidspunktet for anmodning om skilsmisse, finder de danske regler om deling af ægtefællernes formue som udgangspunkt anvendelse. Det vil sige, at ægtefællerne ved ægteskabets indgåelse får delingsformue, som ved skilsmisse skal deles ligeligt mellem ægtefællerne, medmindre ægtefællerne har oprettet en ægtepagt om særeje.

Bopæl i udlandet

Boede ægtefællerne ikke i Danmark på tidspunktet for ægteskabets indgåelse, anvendes det lands love, hvor begge ægtefæller havde bopæl ved ægteskabets indgåelse eller hvor begge først boede samtidigt efter indgåelsen af ægteskabet. Hvis ægtefællerne ikke boede i det samme land eller ikke optog fælles bopælsland ved ægteskabets indgåelse, anvendes loven i det land, hvor begge ægtefæller havde statsborgerskab ved ægteskabets indgåelse. Såfremt ægtefællerne er omfattet af ovenstående tilfælde, anvendes loven i det land, hvortil begge ægtefæller havde den tætteste tilknytning ved indgåelsen af ægteskabet. Er der tvivl om bopælsspørgsmålet, foretages der en konkret helhedsvurdering, hvori faktorer som formål og varighed af ophold, tilknytning til andre lande og families opholdssted kan indgå. Læs mere om bopælsbegrebet her.  

Bopæl i Danmark de seneste 5 år

Hvis ægtefællerne har boet i Danmark de seneste 5 år forud for skilsmissen, kan de anvende de danske regler om ægtefællernes økonomiske forhold i forbindelse med skilsmissen. De 5 år tæller dog først fra tidspunktet for lov om ægtefællers økonomiske forholds ikrafttræden pr. 1. januar 2018, og reglen kan derfor tidligst anvendes, når ægtefællerne har boet i Danmark i 5 år efter denne dato, det vil sige den 1. januar 2023.  

Aftalefrihed

Hvis ægtefællerne ønsker at være underlagt et andet lands love end det, som automatisk er bestemt for ægtefællerne, jf. ovenfor, kan ægtefællerne indgå en lovvalgsaftale. Ægtefællerne har på den måde mulighed for selv at træffe beslutning om, at de danske regler skal finde anvendelse i forbindelse med skilsmisse. Dette forudsætter dog, at ægtefællerne på tidspunktet for aftalens indgåelse har statsborgerskab og/eller bopæl i Danmark. I Danmark er det tillige en betingelse, at en aftale om lovvalg indgås ved ægtepagt. Dette indebærer et krav om tinglysning af ægtepagten.
--o0o--
Hos BREMER Advokater står vi altid klar til at rådgive om ægteskabets økonomiske forhold i forbindelse med skilsmisse. Når vi behandler skilsmissesager, hvor ægtefællerne ikke boede her i landet på tidspunktet for indgåelse af ægteskabet, består vores rådgivning først og fremmest i at vurdere, om ægtefællerne kan anvende de danske familieformueretlige regler i forbindelse med skilsmisse. Af samme årsag ser vi frem til 5-årsreglens ikrafttræden pr. 1. januar 2023, hvilket i mange tilfælde vil gøre det lettere og hurtigere for vores klienter at nå i mål med bodelingen efter de danske regler.

Dato: 22. november 2021

Forfatter: Line Stecher og Asger Søderberg

08-02-2022

International marriage – when is it possible to apply for divorce in Denmark?
It is important to consider where you should apply for divorce, if you wish to end an international marriage. An international marriage can be a marriage that is consummated outside of Denmark, or if one or both spouses do not …

21-10-2021

Internationalt ægteskab – hvornår kan man ansøge om skilsmisse i Danmark?
I internationale ægteskaber er det vigtigt at holde sig for øje, hvor man skal og kan indsende en anmodning om skilsmisse, såfremt ægtefællerne ønsker at ophæve ægteskabet. Det er eksempelvis tale om et internationalt ægteskab, hvis ægtefællerne har indgået ægteskab …

23-09-2022

Hvornår kan et ægteskab omstødes?
  Når ægtefæller ansøger om separation eller skilsmisse, skyldes det i de fleste tilfælde forhold, som er opstået efter ægteskabets indgåelse. Hvis et ægteskab derimod omstødes, vil det sige, at ægteskabet opløses på grund af forhold, som forelå allerede ved …

02-08-2022

ÆGTEFÆLLEBIDRAG – HVORDAN FUNGERER REGLERNE?
Under separation eller skilsmisse kan der være mange ting, som ægtefællerne er uenige om. Visse af disse uenigheder vil måske aldrig blive løst, imens andre er nødvendige for at separationen eller skilsmissen kan blive bevilliget af Familieretshuset eller Familieretten. Det …
     

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

 


    .