Bremer Advokater
cross

Internationalt ægteskab – hvornår kan man ansøge om skilsmisse i Danmark?

I internationale ægteskaber er det vigtigt at holde sig for øje, hvor man skal og kan indsende en anmodning om skilsmisse, såfremt ægtefællerne ønsker at ophæve ægteskabet. Det er eksempelvis tale om et internationalt ægteskab, hvis ægtefællerne har indgået ægteskab i udlandet, eller hvis en eller begge ægtefæller ikke er danske statsborgere.

Betingelserne for ansøgning om skilsmisse i Danmark

I Danmark kan man indsende en anmodning om skilsmisse til Familieretshuset, hvis en af følgende betingelser er opfyldt, jf. retsplejelovens § 448 f:
  1. Den ægtefælle, som ikke søger skilsmisse, har bopæl i Danmark,
  2. Den ægtefælle som søger skilsmisse, har bopæl i Danmark og har haft det i de sidste 2 år eller tidligere,
  3. Den ægtefælle som søger skilsmisse, er dansk statsborger og kan ikke anlægge sag om skilsmisse i sit bopælsland,
  4. Begge ægtefæller er danske statsborgere og modsætter sig ikke, at sagen behandles i Danmark, eller
  5. Hvis skilsmissen søges på grundlag af separation meddelt inden for 5 år i Danmark.
Kort sagt betyder det, at der normalt altid er kompetence til at behandle en skilsmissesag, hvis den ene ægtefælle har bopæl i Danmark. Såfremt den ægtefælle, der ikke søger skilsmisse, ikke kan kontaktes, anvendes 2. pkt. ovenfor. Hvis den ægtefælle, som søger skilsmisse, ikke bor i Danmark, men tidligere har gjort det, anvendes samme regel. En sag om separation eller skilsmisse mellem to personer af samme køn kan også behandles i Danmark, når ægteskabet er indgået her i landet, og ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, som svarer til den danske. Parterne kan således få opløst deres ægteskab i Danmark, selvom ingen af parterne bor her, hvis det ikke vil være muligt for parterne at ansøge om skilsmisse i deres bopælsland.

Hvornår har man ”bopæl” i Danmark?

Begrebet ”bopæl” skal forstås som det sted, hvor den pågældende person har til hensigt at forblive varigt, eller i det mindste uden hensigt til, at opholdet kun skal være rent midlertidigt. Man mister eksempelvis ikke sin bopælsstatus i Danmark, hvis man midlertidigt er udstationeret i et andet land i forbindelse med arbejde. I den situation, hvor begge parter er udenlandske statsborgere og ikke har bopæl eller ophold i Danmark, men ægteskabet er indgået i Danmark, skal man som udgangspunkt søge om skilsmisse i hjemlandet.

Dato: 21.10.2021

Forfatter: Asger Søderberg og Line Stecher
     

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

 


    .