Bremer Advokater
cross

21-10-2021

Internationalt ægteskab – hvornår kan man ansøge om skilsmisse i Danmark?

I internationale ægteskaber er det vigtigt at holde sig for øje, hvor man skal og kan indsende en anmodning om skilsmisse, såfremt ægtefællerne ønsker at ophæve ægteskabet. Det er eksempelvis tale om et internationalt ægteskab, hvis ægtefællerne har indgået ægteskab i udlandet, eller hvis en eller begge ægtefæller ikke er danske statsborgere.

Betingelserne for ansøgning om skilsmisse i Danmark

I Danmark kan man indsende en anmodning om skilsmisse til Familieretshuset, hvis en af følgende betingelser er opfyldt, jf. retsplejelovens § 448 f:
  1. Den ægtefælle, som ikke søger skilsmisse, har bopæl i Danmark,
  2. Den ægtefælle som søger skilsmisse, har bopæl i Danmark og har haft det i de sidste 2 år eller tidligere,
  3. Den ægtefælle som søger skilsmisse, er dansk statsborger og kan ikke anlægge sag om skilsmisse i sit bopælsland,
  4. Begge ægtefæller er danske statsborgere og modsætter sig ikke, at sagen behandles i Danmark, eller
  5. Hvis skilsmissen søges på grundlag af separation meddelt inden for 5 år i Danmark.
Kort sagt betyder det, at der normalt altid er kompetence til at behandle en skilsmissesag, hvis den ene ægtefælle har bopæl i Danmark. Såfremt den ægtefælle, der ikke søger skilsmisse, ikke kan kontaktes, anvendes 2. pkt. ovenfor. Hvis den ægtefælle, som søger skilsmisse, ikke bor i Danmark, men tidligere har gjort det, anvendes samme regel. En sag om separation eller skilsmisse mellem to personer af samme køn kan også behandles i Danmark, når ægteskabet er indgået her i landet, og ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, som svarer til den danske. Parterne kan således få opløst deres ægteskab i Danmark, selvom ingen af parterne bor her, hvis det ikke vil være muligt for parterne at ansøge om skilsmisse i deres bopælsland.

Hvornår har man ”bopæl” i Danmark?

Begrebet ”bopæl” skal forstås som det sted, hvor den pågældende person har til hensigt at forblive varigt, eller i det mindste uden hensigt til, at opholdet kun skal være rent midlertidigt. Man mister eksempelvis ikke sin bopælsstatus i Danmark, hvis man midlertidigt er udstationeret i et andet land i forbindelse med arbejde. I den situation, hvor begge parter er udenlandske statsborgere og ikke har bopæl eller ophold i Danmark, men ægteskabet er indgået i Danmark, skal man som udgangspunkt søge om skilsmisse i hjemlandet.

Dato: 21.10.2021

Forfatter: Asger Søderberg og Line Stecher

22-11-2021

Skilsmisse i Danmark – Hvornår kan de danske regler om formuedelingen anvendes?
Hvis ægtefællerne ikke boede i Danmark på tidspunktet for indgåelse af ægteskab, kan det være svært at gennemskue, hvilke regler der gælder for ægtefællernes økonomiske forhold, i tilfælde af skilsmisse. Hvilke regler der gælder afhænger af ægtefællernes bopæl, statsborgerskab og …

08-02-2022

International marriage – when is it possible to apply for divorce in Denmark?
It is important to consider where you should apply for divorce, if you wish to end an international marriage. An international marriage can be a marriage that is consummated outside of Denmark, or if one or both spouses do not …

23-09-2022

Hvornår kan et ægteskab omstødes?
  Når ægtefæller ansøger om separation eller skilsmisse, skyldes det i de fleste tilfælde forhold, som er opstået efter ægteskabets indgåelse. Hvis et ægteskab derimod omstødes, vil det sige, at ægteskabet opløses på grund af forhold, som forelå allerede ved …

02-08-2022

ÆGTEFÆLLEBIDRAG – HVORDAN FUNGERER REGLERNE?
Under separation eller skilsmisse kan der være mange ting, som ægtefællerne er uenige om. Visse af disse uenigheder vil måske aldrig blive løst, imens andre er nødvendige for at separationen eller skilsmissen kan blive bevilliget af Familieretshuset eller Familieretten. Det …
     

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

 


    .