Bremer Advokater
cross

07-12-2021

Pengegaver – hvor meget må du give?

Der findes 3 former for gaver:
 1. Gaver som er skatte- og afgiftsfri
 2. Gaver som indkomstbeskattes
 3. Gaver som pålægges gaveafgift
  Når du giver såkaldte ”lejlighedsgaver” af mindre værdi i forbindelse med fødselsdage, bryllupper og lignende, skal der ikke betales gaveafgift af gaven. Hvis du derimod giver eller modtager større gaver, skal du muligvis betale en gaveafgift til det offentlige. Om du skal betale gaveafgift, eller om gaven er skattefri, kommer an på gavens størrelse, og hvem der giver den.   Såfremt man giver en gave til en nærtbeslægtet, skal der i almindelighed hverken betales skat eller gaveafgift. Overskrider gaven et grundbeløb, skal der dog i visse tilfælde betales gaveafgift af den del af gavens værdi, som overstiger grundbeløbet. Dette følger af bo- og gaveafgiftsloven, der trådte i kraft den 1. juli 1995.  

Gaveafgift 2022:

Gavemodtager Afgiftsfrit grundbeløb Afgift af den del af gavens værdi der overstiger grundbeløb
Ægtefælle
Der betales ikke nogen afgift uanset gavens størrelse
Børn, stedbørn, børnebørn, stedbørnebørn, oldebørn, forældre samt afdødt eller stedbarns ægtefælle

69.500 kr.

15%

Stedforældre og bedsteforældre
69.500 kr.  

36,25%

 
Svigerbørn (børns ægtefæller)
24.300 kr.  

15%

 
Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet

69.500 kr.

15%

Samlevende, der har boet sammen i en sammenhængende periode på mindst to år

69.500 kr.

15%

Andre Almindelig indkomst.   Gaver, der gives mellem andre led end i opad- eller nedadstigende linje eksempelvis mellem søskende, vil være indkomstskattepligtige for modtageren. Indkomstskatten er op til ca. 51,5%
 

Hvorfor pengegaver – er det en god ide?

Det kan være dejligt med en pengegave, fordi det glæder og giver mulighed for at købe lige det man ønsker. For den, der giver pengene, kan det også være skønt at glæde sine pårørende.   Det har dog også den fordel, at man nedbringer sin formue og dermed det beløb, som falder i arv, når man dør. Ved dødsfald skal der nemlig betales en boafgift på 15% for de nærmeste pårørende, som er børn, stedbørn og børnebørn, adoptivbørn og svigerbørn samt samlever, som du har boet med i mere end to år eller har børn med, og dine forældre. Personer, der falder udenfor denne kategori, skal betale tillægsboafgift på 36,25%.   Der er et bundfradrag på 312.000 kr., hvilket betyder, at der kun skal betales afgift af det beløb, der overstiger bundfradraget.   Hvis man således giver pengegaver, mens man lever, kan der spares afgift, når boet skal gøres op.  

Gavebrev, arv og båndlæggelse:

I nogle tilfælde kan der opstå tvivl om, hvorvidt en overførsel udgør et arveforskud eller en gave. Det har afgørende betydning for efterfølgende arvefordeling, om der er tale om et arveforskud eller en gave. Hvis gavegiveren har oprettet et gavebrev, opstår der ingen tvivl.   Både i forhold til Skattestyrelsen og i forhold til arvingerne har det stor betydning, om der er tale om lån, gave eller arveforskud. Der kan opstå konflikter imellem arvingerne, hvis den ene arving har modtaget et beløb, som arvingen opfatter som en gave, mens de andre arvinger opfatter beløbet som et lån.   Endvidere anmoder Skattestyrelsen ofte om dokumentation for, at en formueoverførsel er en gavedisposition. Det er gavemodtageren, der har bevisbyrden for, at der er tale om en gave.   Hvis du som gavegiver beslutter, at pengegaven skal være båndlagt, betyder det, at du bestemmer, at gavemodtageren skal have en nærmere angivet alder, før gaven udbetales. Det kan for eksempel bestemmes, at en pengegave skal være båndlagt til gavemodtagerens fyldte 21. år. Modtageren af gaven kan altså ikke råde over pengene før det fyldte 21. år.  

Regulering af gavebeløb:

Regulering af gavebeløbets størrelse reguleres årligt. Beløbene har siden 2016 og frem til nu været som følgende:
 • 2021 – 68.700 kr.
 • 2020 – 67.100 kr.
 • 2019 – 65.700 kr.
 • 2018 – 64.300 kr.
 • 2017 – 62.900 kr.
 • 2016 – 61.500 kr.

  Dato: 7. december 2021

Opdateret: 8. december 2022

Forfatter: Majken Christensen

20-02-2024

Spousal Alimony – What are the rules?
During separation or divorce, there can be many things that spouses disagree on. Some of these disagreements may never be resolved, while others are necessary for the separation or divorce to be granted by Familieretshuset or the Family Court. According …

29-03-2022

INTERNATIONAL KOMPETENCE I SAMVÆRSSAGER
Hvis man har bosat sig i udlandet med sin ægtefælle og børn, skal man være særligt opmærksom på de danske familieretlige reglers anvendelsesområde i tilfælde af, at ægtefællerne går fra hinanden og den ene ægtefælle ønsker at starte en samværssag. …

08-02-2022

Divorce in Denmark – when can the Danish rules about sharing of property be applied?
It can be difficult to decipher what rules apply to the finances in case of a divorce if the spouses did not reside in Denmark at the consummation of the marriage. The choice of law is dependent on the place …

21-11-2023

SAMVÆR, BOPÆL & FORÆLDREMYNDIGHED – HVAD ER FORSKELLEN?
Det er en udbredt misforståelse, at det kun er den ene forælder, der beholder forældremyndigheden, når forældre går fra hinanden. Selvom forældre går fra hinanden, er det klare udgangspunkt, at man har fælles forældremyndighed. Man skal derimod tage stilling til, …
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

  .