Bremer Advokater
cross

Inkasso

Det er vores erfaring, at mange konflikter kan løses, før de ender i en retssag. Vi anbefaler derfor ofte muligheden for mediation og forligshandling mellem kreditor og debitor, hvor vores mål er at skabe en konstruktiv og løsningsorienteret dialog. Hvis det bliver nødvendigt at udtage stævning i sagen med henblik på en videre retssag, så er vi med dig hele vejen. Det samme gælder, hvis der skal underskrives skyldnererklæring, eller hvis sagen skal afgøres ved i fogedretten eller ved domstolen.

Sager om inkasso og betaling af gæld kan ofte være en vanskelig situation for både dig og skyldner. Derfor sørger vi altid for at have en god ’inkasso-kutyme’, hvor vi sikrer, at sagen behandles diskret og med mindst mulige gener for alle parter.

International inkasso

Hvis kreditor og debitor er hjemmehørende i hvert sit land, er inkassoprocessen anderledes. Vi er specialister i håndtering af sager, der falder indenfor EU-domsforordningen, og vi kan f.eks. hjælpe dig med oversættelse af din stævning og sagens dokumenter samt med at beregne og få overblik over retsgebyrer i forskellige lande.

Rykkerprocedure

Hvis du har et pengekrav hos en debitor, er det vigtigt, at du tager affære med det samme. Der gælder nemlig særlige regler for, hvornår en rykker har juridisk gyldighed. Vi kan hjælpe dig med at udforme rykkere og evt. inkassovarsel, så disse lever op til de juridiske krav. Alt efter størrelsen af dit krav kan inkasso være den rigtige vej at gå. Vi tilbyder gerne et møde, hvor vi sammen kan afklare sagens størrelse og tale om dine behov for juridisk hjælp.

Indsigelse mod krav

Debitor kan gøre indsigelse mod krav om betaling af gæld. Hvis det viser sig, at indsigelsen er retmæssig begrundet, kan sagen ikke videreføres til inkasso, men kræver i stedet, at der udtages stævning med henblik på en retssag. Vi kan hjælpe dig med at fremsende skyldnererklæring til debitor og betalingspåkrav til fogedretten. Når der er afsagt dom, sørger vi for at få registreret debitor hos RKI og i debitorregistret. Vi kan også være behjælpelige med at udfærdige en afdragsordning og sørge for, at skyldner får betalt sine afdrag til tiden

Forældelse af gæld

Normalt bliver gæld forældet efter 3 år. Derfor er det vigtigt, at du handler hurtigt, hvis du oplever, at debitor ikke betaler rettidigt. Hvis gældskravet er anerkendt på skrift, f.eks. via en skyldnererklæring eller opgørelse ved dom, er forældelsestiden dog 10 år. Du har som kreditor mulighed for at afbryde forældelsen og starte en ny forældelsesfrist af samme længde som den oprindelige. Vi rådgiver dig om proceduren og sikrer, at der ikke opstår misforståelser omkring gældskrav og forældelsestid.

Se alle artikler
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .