Bremer Advokater
cross

17-01-2022

Refusionsopgørelse

Hvad er en refusionsopgørelse?

Der er mange ting at holde styr på under en bolighandel. Der er blandt refusionsopgørelsen, som du sikker har hørt om. Men hvad er en refusionsopgørelse for noget? Kort forklaret, så er refusionsopgørelsen en økonomisk opgørelse mellem sælger og køber i en bolighandel. Det er en opgørelse over de udgifter, som en sælger har betalt a conto forud og som fra overtagelsesdatoen skal betales af køberen for eksempel ejendomsskat. I opgørelsen redegøres der for hver enkelt udgiftspost.   Ejendomsskatten betales i 2 rater årligt, hvoraf 1. rate dækker 1. januar 2021 til og med 31. juni 2021. Hvis køber eksempelvis har købt en ejendom med overtagelse den 1. april 2021, så har sælger betalt hele 1. rate i januar, men skal kun betale frem til overtagelsen den 1. april. Køber skal derfor refundere ejendomsskat til sælger for perioden 1. april 2021 til 30. juni 2021. Dette medtager man i refusionsopgørelsen.   Man udregner altså hvor meget sælger reelt har haft af forbrug indtil overtagelsesdagen, der sammenholdes med det beløb, som sælger har betalt forud. Når alle poster er medtaget og udregnet, fremkommer det beløb, som køber skal betale sælger (eller i nogle tilfælde hvad sælger skal betale køber).   Hvis køber skal betale et ekstra beløb til sælger, sker det kontant udover købesummen, som køber har betalt for selve boligen. Viser refusionsopgørelsen at det er køber, der skal have penge af sælger, fratrækkes dette beløb af købesummen, før denne overgår til sælger. Og køber får beløbet refunderet.  

Hvad indeholder en refusionsopgørelse?

I en refusionsopgørelse indgår der oftest følgende poster, som sælger som regel, har betalt forud a conto:
  1. Forbrug af el, vand og varme (disse afregnes oftest direkte overfor forsyningsselskab
  2. Ejendomsskatter
  3. Vandledningsafgift
  4. Renovation
  5. Skorstensfejer
  6. Udgifter/kontingent til grund-/ejerforening
  7. Sælgers andel af en eventuel ejerskifteforsikring
Det kan også være at køber og sælger bliver enige om, at der eksempelvis er nogle havemøbler som køber får lov at overtage for en bestemt pris, hvilket også medtages i refusionsopgørelsen.

Refusionsopgørelsen i praksis

Det afhænger af den enkelte købsaftale, hvem der skal udarbejde refusionsopgørelsen. Det er som regel købers boligadvokat eller sælgers ejendomsmægler, der står for opgaven.  Refusionsopgørelse forventes færdig mellem 15 og 30 dage efter, at køber har overtaget boligen.  
--o0o--
Dato: 17. januar 2022 Forfatter: Majken Christensen

16-09-2022

When is it possible to acquire real estate in Denmark?
There is no need to worry about whether the buyer of real estate is actually capable of acquiring said real estate in Denmark in most transactions, since it is not a problem if the buyer has lived in Denmark their …

04-11-2022

Beboelse i sommerhus
  De fleste sommerhusejere er opmærksomme på, at beboelse i sommerhuset er underlagt visse begrænsninger. Det kan dog være svært at gennemskue hvornår og i hvor lang en periode, sommerhuset kan anvendes til beboelse. Vi giver i det følgende et …
     

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

 


    .