Bremer Advokater
cross

  1. Skødet er offentligt dokument, som udstedes til ejeren er enhver ejendom i Danmark. I skødet fremgår bl.a. oplysninger om ejendommens ejer, datoen for overtagelsen af ejendommen, ejendommens pris, den offentlige ejendomsvurdering samt tinglyste servitutter på ejendommen.
  2. Skødet udarbejdes i dag elektronisk, hvorefter det godkendes og underskrives digitalt af parterne og derefter tinglyses ved Tinglysningsretten i Hobro.
  3. Bremer Advokater sørger som din rådgiver for at udarbejde og tinglyse skødet. Såfremt det i købsaftalen er aftalt, at ejendomsmægleren skal udarbejde skødet, sørger Bremer Advokater for nøje at gennemgå skødet, før du underskriver skødet, og det sendes til tinglysning.
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 


    .