Bremer Advokater
cross

    1. Ved totalentreprisekontrakter forstås en byggekontrakt, som køber (bygherre) indgår med et husbyggefirma (totalentreprenøren). Kontrakten indeholder oftest en detaljeret beskrivelse af, hvorledes køberens hus skal bygges, valg af materialer, samt hvad der skal ske, hvis der i forbindelse med byggeriet konstateres fejl og mangler ved byggeriet eller sker forsinkelse med dette.
    2. Totalentreprise indgås ofte med større husbyggefirmaer som Huscompagniet, Eurodan og Lind&Risør. Totalentreprisekontrakten er oftest særdeles omfattende, kompliceret og teknisk. Det er derfor meget vigtigt i denne type sager, at du som køber er bistået af en rådgiver, som kan afdække risiciene ved aftalen.
    3. Bremer Advokater gennemgår totalentreprisekontrakter og aftalens øvrige dokumenter og forhandler i vides omfang vilkår på plads med sælgers advokat, således at disse bliver mindre byrdefulde for dig som køber.
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .