Bremer Advokater
cross

30-03-2020

Oprettelse af testamenter under COVID-19

Som følge af nedlukningen af den offentlige sektor har Danmarks Domstole fra den 11. marts iværksat et nødberedskab til kun at varetage de mest kritiske sagsområder. Nedlukningen medfører blandt andet, at der ikke afholdes notarforretninger, hvorfor det ikke er muligt at få påtegnet sit testamente af notaren som hidtil.

Notartestamenter er imidlertid ikke den eneste mulighed man har for at oprette et gyldigt testamente.

Vidnetestamenter

Som alternativ til notartestamentet kan man oprette et vidnetestamente. Oprettelsen sker ved, at testamentet underskrives under tilstedeværelse af to vidner, som bevidner, at det var testator selv, der underskrev testamentet, og at denne var i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamentet. Herefter skal vidnerne også selv underskrive testamentet. Vidnerne må dog ikke være testators nærtstående eller være begunstiget i testamentet.  

Nødtestamenter

Et andet alternativ er nødtestamentet, som dog kun er en mulighed i de tilfælde, hvor testator grundet meget alvorlig sygdom eller lignende nødstilfælde er forhindret i at oprette et notar- eller vidnetestamente. For sygdomstilfælde skal der være tale om situationer, hvor døden kan indtræde når som helst, f.eks. ved blodpropper eller umiddelbart før en stor operation og som eksempler på nødstilfælde kan nævnes et synkende skib eller naturkatastrofer. Anvendelsesområdet er således forholdsvis begrænset.

Nødtestamentet er kun en midlertidig løsning og bortfalder efter 3 måneder, hvis ikke der i denne tid har været noget til hinder for at oprette et notar- eller vidnetestamente. Der gælder ingen formkrav til nødtestamenter, og kan derfor oprettes ved enhver tilkendegivelse fra testator, der har form af en testamentarisk disposition og som med sikkerhed stammer fra afdøde, herunder også via e-mail, SMS, lydoptagelse og video.

Notartestamentet vil imidlertid altid være det sikreste og derfor mest anbefalelsesværdige. Dette skyldes, at testamentet ikke blot får en påtegning fra notaren om, at testator var i stand til at handle fornuftsmæssigt, men samtidig oprettes testamentet også i et centralt register, hvorefter det automatisk kommer frem ved dødsfald.

Det samme er ikke tilfældet for vidnetestamentet, hvorfor der er en risiko for, at det ikke kommer frem ved dødsfald. Grundet den nuværende situation med coronavirus er det dog det bedste alternativ, men det anbefales, at man får testamentet notarpåtegnet, så snart retterne igen åbner.

Dato: 30.03.2020
Forfatter: Kristina Karstensen

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .