Bremer Advokater
cross

14-10-2020

NYT VURDERINGSSYSTEM I HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Den 1. oktober 2020 trådte der nye regler i kraft for udarbejdelse af tilstands- og elinstallationsrapporter. Det betyder, at det velkendte karaktersystem med K1, K2 og K3’ere nu er ændret til en karakterskala, hvor skader og fejl betegnes med røde, gule, grå og sorte tegn.

Farverskalaen i tilstandsrapporten karakteriserer, hvor alvorig skaden er, og hvor hurtigt den kan få konsekvenser for bygningen:

- Rød er kritiske skader, som har eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt

- Gul er alvorlige skader, som vil medføre, at bygningens funktion svigter på længere sigt

- Grå er mindre alvorlige skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens funktion

- Sort er et udtryk for mulige skader, som bør afklares

Farveskalaen i elinstallationsrapporten viser, om en ulovlig elinstallation indebærer risiko for brand og/eller stød:

- Rød angiver, at der er risiko for brand

- Gul angiver, at der er risiko for stød

Hvis du allerede har indhentet en tilstandsrapport inden den 1. oktober 2020, er denne gyldig i 6 måneder, mens en elinstallationsrapport er gyldig i 1 år.

Hvis du går med overvejelser om at købe bolig, så kontakt BREMER Advokater. Vi bistår med køberrådgivning og kan tillige hjælpe med tinglysning af skøde og refusionsopgørelse.

Dato: 14.10.2020
Forfatter: Alexander May-Worre og Line Stecher

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .