Bremer Advokater
cross

05-07-2021

Nu kommer de nye ejendomsvurderinger

Skatteministeren, Morten Bødskov har onsdag den 16. juni 2021 informeret Folketinget om, at de første nye ejendomsvurderinger forventes at blive sendt ud på den anden side af sommerferien. I første omgang vil der være tale om 50.000 ejendomsvurderinger. De efterfølgende ejendomsvurderinger vil komme i etaper fra 2022, men med risiko for flere forsinkelser.

De sidste ti år har de offentlige ejendomsvurderinger stået stille. Dette skyldes, at rigsrevisionen i en rapport fastslog, at der var for mange fejl i vurderingerne. Folketinget indgik derfor et forlig i 2016 om nye ejendomsvurderinger.

Siden da har de nye ejendomsvurderinger været undervejs og udsat for forsinkelser, som blandt andet skyldes det program der skal bruges til at lave de nye vurderinger. Senest i september 2020, var Covid-19 skyld i, at der igen opstod forsinkelse.

Hvad er en offentlig ejendomsvurdering?

En offentlig ejendomsvurdering er et skøn af boligens værdi. Udarbejdelsen af den offentlige ejendomsvurdering bliver baseret på gennemsnitlige handelspriser for ejendomme af samme stand, størrelse, beliggenhed og alder i et sammenligneligt område.  Der er derfor ikke nogen der skal ud at se boligen, da det sker via et vurderingsprogram.

Den offentlige ejendomsvurdering danner grundlaget for hvor meget der skal betales i boligskat. Eftersom at der ikke har været foretaget nogle ejendomsvurderinger de seneste ti år vil det med de nye ejendomsvurderinger kommer til at betyde, at nogen har betalt enten for meget eller for lidt i boligskat.

Hvad betyder de nye ejendomsvurderinger for dig?

I forbindelse med de nye ejendomsvurderinger er der en forventning om, at der vil blive udbetalt 14 milliarder kroner til 700.000 boligejere, som har betalt for meget i boligskat på grund af fejlbehæftede ejendomsvurderinger og forældelse.

Begrebet boligskab dækker over grundskyld og ejendomsværdiskat. Grundskyld bliver betalt til kommunen mens ejendomsværdiskat bliver betalt til staten.

Det betyder, at de pågældende boligejere, vil få refunderet de penge, som de har betalt for meget. Dette vil ske i takt med, at de nye ejendomsvurderinger bliver udsendt.

For de boligejere, som har betalt for lidt i boligskat, vil effekten af de nye offentlige ejendomsvurderinger først træde i kraft fra 2024 eller i forbindelse med salg af boligen. Den for lidt betalte boligskat bliver frem til 2024 indefrosset, hvilket betyder at boligejere i princippet låner penge af staten indtil 2024 eller indtil de sælger boligen og i den forbindelse betaler det manglende beløb. Der bliver ikke beregnet renter af det indefrosne beløb frem til 2024.

Hvis ejendomsvurderingen bliver højere end den er på nuværende tidspunkt, vil det betyde, at boligskatten stiger, hvilket kan medføre et fald i ejendommens pris ved salg. Dette vil højst sandsynligt ske i de større byer, hvorimod, boligskatten formentlig vil falde, hvis ejendomsvurderingen bliver lavere. Hvis boligskatten falder, kan det have en positiv effekt på prisen, da det vil betyde at boligen bliver billigere at bo i. Dette vil sandsynligvis være aktuelt for parcelhuse i de mindre byer.

Indefrossen grundskyld

Med en ny lovændring, har Folketinget dog, allerede fra 1. maj 2021, alligevel givet boligejere mulighed for at betale indefrossen grundskyld. Desværre er der mange boligejere som slet ikke har været bekendt med ordningen og derfor ikke ved, at de har et beløb som på et tidspunkt skal betales.

Siden 2018 har boligejere fået indefrosset de årlige stigninger i grundskylden. Men med den nye ordning har boligejere fået muligheden for at fravælge indfrysningsordningen. Hvis en boligejer vælger dette, skal hele det indefrosne beløb betales. Herefter er det muligt at tilmelde sig ordningen igen.

Dato: 05.07.2021
Forfatter: Alexander May-Worre og Anna Lundvig

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .