Bremer Advokater
cross

06-09-2021

Iværksætterselskaber udfases endeligt den 15. oktober 2021

Folketinget besluttede i foråret 2019 at virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS) skulle udfases. Dette betyder, at alle iværksætterselskaber senest pr. 15. oktober 2021 skal omdannes til anpartsselskaber (ApS). Overholdes fristen ikke, kan iværksætterselskabet blive tvangsopløst. Dette følger af lov nr. 2199 af 29/12/2020 (lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven), som ændrer lov nr. 445 af 13/04/2019

Omregistrering til ApS

For at gøre overgangsfasen nemmere, er reglerne om omregistrering blevet lempet. På selskabets generalforsamling skal det vedtages, at selskabet skal omdannes til et anpartsselskab. Dette kan gøres med det stemmeflertal, som en vedtægtsændring normalt kræver, hvilket er 2/3 af stemmerne samt 2/3 af den del af selskabskapitalen, som repræsenteres på generalforsamlingen. Fristen for dette er blevet rykket fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021

Et IVS kan omregistreres til et ApS, når kapitalkravet på 40.000 kr. opfyldes. Indskud i selskabet følger reglerne om kapitalforhøjelse. Som noget nyt kan der ske omregistrering ved indskud af restkapitalen, hvilket er differencen mellem den registrerede selskabskapital i det nuværende IVS og minimumskravet til stiftelsen af et ApS på 40.000 kr. Kravet om revisorerklæring er i denne forbindelse også blevet fjernet.

Lykkedes det ikke at omregistrere selskabet i rette tid, vil det blive oversendt til tvangsopløsning hos Erhvervsstyrelsen. Det vil dog være muligt at genoptage selskabet efter de almindelige regler herom, så længe det senest samtidig bliver besluttet at omdanne selskabet til et ApS.

Historien om iværksætterselskabet

Iværksætterselskabet blev indført i 2013, idet Folketinget vurderede, at selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a) var en uholdbar selskabsform, som burde udfases. For at give iværksættere incitament til at stifte selskaber som er omfattet af selskabslovens materielle regulering, indførte man i stedet iværksætterselskabet. Med inspiration fra bl.a. britisk ret blev det muligt at stifte et selskab med en egenkapital på blot 1 krone, så længe mindst 25 procent af selskabets overskud blev henlagt til en reserve, indtil selskabskapitalen nåede op på 50.000 kr., som i 2013 var kapitalkravet for stiftelse af et ApS.

De nye regler om iværksætterselskaber medbragte dog uforudsete konsekvenser. IVS’er  har større tendens til at blive tvangsopløst, har langt højere skatterestancer og er overrepræsenterede blandt potentielle svigsvirksomheder[1]. Problemerne med svindel skyldes især, at ejerne af et iværksætterselskab kun hæfter for den kapital, som er indskudt i virksomheden.

Det var derfor Erhvervsministeriets vurdering, at selskabsformen skulle afskaffes.

For at imødekomme ønsket om tilgængelighed for iværksættere, blev kapitalkravet for anpartsselskaber ved lovændringen i 2019 nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Dette er ligeledes mere konkurrencedygtigt i forhold til andre nordiske lande. Det koster eksempelvis 30.000 NOK at oprette et anpartsselskab (”aksjeselskap”) i Norge.

Dato: 06.09.2021
Forfatter: Asger Søderberg og Line Stecher


[1] Jf. Lovforslag nr. L 190, Folketinget 2018-2019

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .