Bremer Advokater
cross

10-06-2021

INKASSO – HAR DU STYR PÅ DINE GEBYRER?

Når en faktura er forfalden og der fortsat ikke er sket betaling, har kreditor ret til at kræve renter og gebyrer af den manglende betaling i henhold til rentelovens regler. Dette indebærer at der kan opkræves rykkergebyrer, inkassoomkostninger og kompensationsbeløb.

Hvad er et rykkergebyr?

Et rykkergebyr kan pålægges en rykkerskrivelse, når en faktura ikke er blevet betalt til tiden. Der er både begrænsninger på gebyrets størrelse og hvor ofte der må kræves et rykkergebyr.

Hvis en faktura ikke er blevet betalt til tiden, sendes der vanligvis rykkerskrivelser indtil betaling sker.

Ved fremsendelse af rykkerskrivelserne kan der pålægges et rykkergebyr á 100 kr., som kan betragtes som en kompensation for den manglende betaling.

Kort overblik over reglerne:

- Et rykkergebyr må maksimalt udgøre 100 kr.

- Der må kun fremsendes 3 rykkerskrivelser med rykkergebyr.

- Der skal gå 10 dage imellem rykkerskrivelser med rykkergebyr.

Den første rykkerskrivelse indeholdende et rykkergebyr, fremsendes umiddelbart efter sidste rettidige betalingsdag. I tilfælde af, at der skal fremsendes flere rykkerskrivelser indeholdende rykkergebyr, er det vigtigt at der går 10 dage imellem rykkerskrivelserne. Ellers vil debitor ikke kunne pålægges at betale rykkergebyret. Debitor kan kun pålægges 3 rykkergebyrer i alt, hvilket følger af rentelovens § 9 b, stk. 2.

Rentelovens § 9 b, stk. 2 kan dog fraviges i de tilfælde, hvor debitor er en erhvervsdrivende. Det betyder dermed at udgangspunktet om et rykkergebyr på maksimalt 100 kr. kan fraviges ved forudgående aftale mellem partner, hvori det beskrives, at der gælder andre vilkår for rykkerskrivelser og rykkergebyrer. Ligeledes er der mulighed for at opkræve et kompensationsbeløb ud over rykkergebyrer.

Hvad er et inkassogebyr?

Et inkassogebyr kan opkræves i det øjeblik, hvor en sag overdrages til inkasso. Det kan både være til et inkassobureau eller advokatinkasso.

Inkassogebyret, som udgør 100 kr., skal dække det arbejde, som der har været i forbindelse med at sagen blev overdraget inkasso. Der må kun opkræves ét inkassogebyr pr. sag.

Inkassogebyr VS. rykkergebyr

Et inkassogebyr er ikke det samme som et rykkergebyr. Et rykkergebyr bliver pålagt i forbindelse med rykkerskrivelser, mens inkassogebyret pålægges når en sag overdrages til inkasso. En kreditor kan derfor både pålægge inkassogebyr og rykkergebyrer.

Kan der komme yderligere gebyrer og omkostninger på?

Hvis sagen overdrages til inkasso, betyder det, at debitor ikke har betalt sin faktura. Hvis debitor fortsat ikke betaler kan der efter 30 dage fra fakturadato tilregnes renter. Debitor kan ligeledes pålægges inkassoomkostninger.

Hvad er et kompensationsbeløb?

Hvis der er tale om en erhvervsdrivende, som ikke betaler fakturaen inden befor betalingsfristen, er der mulighed for at opkræve et kompensationsbeløb på 310 kr. Kompensationsbeløbet kan derfor ikke pålægges en forbruger. Beløbet er tiltænkt til at dække nogle af de omkostninger der er forbundet med at inddrive den manglende betaling. Det kan ikke ved forudgående aftale aftales, at kreditor fraskriver sig retten til at opkræve kompensationsbeløb.

Kompensationsbeløbet kan opkræves i det øjeblik der er indtræder betalingsmisligholdelse af en faktura. Der kræves ikke et forudgående varsel før kompensationskravet opkræves hos debitor. Debitor er forpligtet til at betale beløbet ved påkrav. Det kan derfor allerede pålægges i forbindelse med den første rykkerskrivelse. Det eneste krav for at pålægge debitor at betale kompensationsbeløbet er, at kreditor selv opkræver det, da beløbet ikke automatisk tilskrives gælden.

Dato: 10.06.2021
Forfatter: Alexander May-Worre og Anna Lundvig

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .