Bremer Advokater
cross

17-09-2021

HVAD ER EN FREMTIDSFULDMAGT OG HVORFOR

Siden den 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvori der kan gives en eller flere personer fuldmagt til at handle på dine vegne.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den således først kunne sættes i kraft og virke, hvis eller når du ikke længere kan varetage dine forhold på de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten. Du vælger selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde.

En fremtidsfuldmagt er et frivilligt og privat alternativ til en almindelig fuldmagt og til at være under værgemål. En værge beskikkes først, når du har mistet evnen til at handle fornuftsmæssigt, og du har samtidig ikke mulighed for at have indflydelse på omfanget af værgemålet eller hvem der skal være din værge.

Selvom du ikke er syg nu, kan en fremtidsfuldmagt være relevant for dig, da du som fuldmagtsgiver selv kan vælge, hvem der skal repræsentere dig, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evnen til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold.

Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis eller når fremtidsfuldmagten sættes i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne.

Du kan som udgangspunkt vælge enhver person som fremtidsfuldmægtig. På det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, må fremtidsfuldmægtigen dog ikke være:

  • under 18 år
  • under værgemål
  • eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Fordelene ved at lave en fremtidsfuldmagt

En af fordelene ved at oprette en fremtidsfuldmagt er, i modsætning til en almindelig fuldmagt, at der er tale om en formel og lovreguleret ordning, eftersom fremtidsfuldmagten skal registreres og underskrives digitalt med NemID i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Dette sker ved tinglysning. Derefter skal en notar ved byretten bekræfte din identitet samt at du kan handle fornuftsmæssigt på tidspunktet for oprettelsen af fremtidsfuldmagten. Dermed skabes der klarhed om fuldmagtsforholdet for både dig som fuldmagtsgiver, din(e) fuldmægtig(e) og tredjeparter, eksempelvis din bank. Da fremtidsfuldmagten bliver offentligt tilgængelig, er der sikkerhed for, at den fungerer efter hensigten.

En anden fordel er, at fremtidsfuldmagten også kan omfatte personlige forhold, for eksempel hvis du skal søge det offentlige om hjælp til pleje.

Fremtidsfuldmagtens ikrafttræden

Såfremt det måtte blive aktuelt at gøre brug af fremtidsfuldmagten, skal den juridisk set træde i kraft. Dette gøres ved at angive en anmodning herom til Familieretshuset. Anmodningen skal vedlægges en speciel lægeerklæring om din aktuelle helbredstilstand. Såfremt Familieretshuset finder, at din aktuelle helbredstilstand hindrer dig ik at varetage dine økonomiske eller personlige forhold, vil en afgørelse herom blive tinglyst, hvorefter fremtidsfuldmagten vil blive offentlig tilgængelig.

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .