Bremer Advokater
cross

29-07-2019

Er du klar til skifte dit IVS selskab ud?

Fra den 15. april 2019 har det ikke været muligt at stifte nye iværksætterselskaber – de såkaldte IVS’er. Samtidig er minimumskravet til selskabskapitalen for anpartsselskaber nedsat til 40.000 kr.

Den 13. april 2019 vedtog folketinget lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS). Loven indebærer først og fremmest afskaffelse af iværksætterselskaberne. Samtidig er indført en overgangsperiode således, at alle eksisterende iværksætterselskaber skal være omdannet til anpartsselskaber inden 2 år.

Formålet med iværksætterselskabsformen var at styrke iværksætteriet, men selskabsformen har ikke haft den ønskede effekt i erhvervslivet. Ændringerne i selskabsloven tager afsæt i ”Analyse af iværksætterselskaber 2018”, som blev offentliggjort den 17. september 2018. Analysen viser blandt andet, at iværksætterselskaber i højere grad end anpartsselskaber og især enkeltmandsvirksomheder sanktioneres af Skatteforvaltningen, med andre ord bruges de i større grad end andre selskabsformer til blandt andet momssvindel og hvidvaskning.

Siden d. 15. april 2019, har det således ikke længere været muligt at stifte nye iværksætterselskaber. 

Der er indført en 2-årig overgangsperiode for eksisterende iværksætterselskaber, som er stiftet før lovens ikrafttræden, og som ikke er under konkurs eller tvangsopløsning. Inden for 2 år skal disse iværksætterselskaber således omregistreres til almindelige anparts- eller aktieselskaber, når selskabskapitalen og den særlige reserve samlet opfylder kravene hertil. (40.000 kr. for anpartsselskaber og 400.000 kr. for aktieselskaber). Er selskabet ikke omdannet inden fristens vil der kunne ske tvangsopløsning af selsaakabet. 

Ligeledes blev minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr. pr. 15. april 2019. Nedsættelsen skete for at bløde lidt op på kapitalkravet på 50.000 kr. hvilket også var formålet med indførelsen af iværksætterselskaberne.

Endelig skal det også nævnes, at selskabskapitalen for aktieselskaber som bekendt blev nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr. med virkning fra 1. juli 2018. Kapitalkravet gælder også for partnerselskaber.

Dato: 27.07.2019
Forfatter: Ulrik Nørregaard og stud.jur. Carlotte Kengne

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .