Ulrik Nørregaard

Ulrik har været advokat siden 2011 og arbejder med både med erhvervs- og privatretlige sager.

Indenfor erhvervsretten har Ulrik stor erfaring med ejeraftaler, valg af den rette virksomhedsform og lejeret. Herudover rådgiver Ulrik også virksomheder om personaleforhold, samarbejdsaftaler, salgs- og leverandørvilkår, og tilsvarende almindeligt forekommende problemstillinger.

Ulrik rådgiver selskaber om de mere forretningsmæssige forhold og sidder i flere bestyrelser.

Indenfor privatretten har Ulrik i mange år arbejdet med naboretlige tvister, såsom skelforretninger, hegnsager, skygge fra træer, uenighed om brugsret (servitutter) og andre gener. Derudover arbejder Ulrik med behandling af dødsboer, arv og testamente og køb af fast ejendom og andelsboliger.

Ulrik har stor erfaring med retssager og møderet for Landsretten.

Siden lanceringen af det digitale tinglysningssystem i 2009 har Ulrik arbejdet med tinglysning og kan bistå med alle tinglysningsmæssige opgaver, også de lidt vanskelige eksempelvis tinglysning af servitutter og tinglysning for ejerforeninger mv.

Primære retsområder:

  • Hegnsloven og naboret
  • Skelforretninger
  • Selskabs- og erhvervsret
  • Digital tinglysning
  • Køb og salg af fast ejendom og andelsboliger
  • Bobehandling, arv og testamente