Alexander May-Worre

Alexander er uddannet advokat fra nogle af Danmarks støres advokatfirmaer. Alexander beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager inden for en række forskellige retsområder samt konfliktløsning i bred forstand, og har opbygget betydelig erfaring med løsning af tvister.

Herudover yder Alexander rådgivning til erhvervsvirksomheder og foreninger primært inden for fast ejendom, entrepriseret og lejeret.

Alexander rådgiver herudover private om familieret, skilsmisseret, arveret, og dødsbobehandling.

Alexander er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har møderet for landsretten.

Primære retsområder:

  • Rets- og voldgiftssager
  • Fast ejendom, lejeret og entreprise
  • Privatret, herunder familie- og arveret
  • Ejendomsadministration

Medlemsskaber:

  • Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration
  • Danske Procedureadvokater
  • Danske Boligadvokater
  • Advokatsamfundet