Bremer Advokater
cross

Nikoline Marie Sigaard Meincke

Nikoline er uddannet cand.jur i 2018 og arbejder som advokatfuldmægtig hos Bremer Advokater.

Nikoline beskæftiger sig med køb og salg af ejendomme, udarbejdelse af testamenter samt dødsbobehandling.

Herudover beskæftiger Nikoline sig med alle aspekter inden for retssagsbehandling og tvistløsning.

Nikoline rådgiver videre om generelle erhvervsretlige forhold, herunder kontrakter og selskabsret.

Nikoline har videre erfaring med socialretlige forhold og bistår i denne forbindelse fx i sager mod kommuner.

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

.