Bremer Advokater
cross

Arv og testamente

Når der skal udarbejdes dokumenter indenfor privatretslige forhold, sætter vi os altid grundigt ind i familieforholdene og de økonomiske forhold.. Derfra udarbejder vi dokumentet, der tager højde for de konkrete omstændigheder og vores klients ønsker. Dokumenterne sendes i udkast til vores klienter til godkendelse og eventuelt videre drøftelser med os. Når dokumentet er præcis som det skal være, kan det blive underskrevet og eventuelt tinglyst. Vi anbefaler altid, at man søger professionel rådgivning i disse sager. På den måde er du sikker på at være stillet bedst i fremtiden.

Vi vil altid tilstræber, at vi afholderet et møde med vores klienter på vores kontor, uanset hvilken type sag, der er tale om.

Samejeaftaler om fast ejendom

Når man ejer en fast ejendom med sin samlever eller hvis en ægtefælle køber en lejlighed eller et hus, anbefaler vi altid, at man overvejer behovet for at lave en skriftlig aftale om ejendommen.

Ægtepagter

Ægtefæller kan ved oprettelse af en ægtepagt aftale at visse aktiver, fx en fast ejendom, værdipapirer eller et pengebeløb, skal være den pågældendes ”særeje”.

Testamenter

I et testamente, vil du kunne bestemme, hvordan din arv skal fordeles blandt dine børn. Disse personer omfattes at arvelovens regler om ”livsarvinger”, det vil sige dem gruppe af personer, som automatisk arver efter dig.

KONTAKT OS HELLERE FØR END FOR SENT

Du er altid meget velkommen til at kontakte os og få en professionel, men også personlig drøftelse af din sag. Det kan fx være, at du ønsker en indledende juridisk vurdering af sagen, eller har brug for helt konkrete svar.

Uanset hvad, så vil vi altid gerne hjælpe.

VI VED HVOR OPMÆRKSOMHEDEN SKAL RETTES HEN

Vi oplever ofte, at der er en lang række forhold, som der ikke er blevet tænkt over i den indledende proces, men som kan være afgørende for at opnå det resultat, som der er ønsket. Vi har de nødvendige kompetencer og professionel erfaring, der gør det muligt at stille de rigtige spørgsmål. Vi stiller gerne for mange spørgsmål, for vi arbejder altid med det fokus, at vores klienters ønsker er opfyldt indenfor de mulige rammer. Så hellere et for meget, end et for lidt.

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 


    .