Bremer Advokater
cross

Straffesager

En forsvarsadvokat kan hjælpe dig, hvis du er mistænkt eller sigtet for en forbrydelse.

Forbrydelsen kan have mere eller mindre alvorlig karakter – alt fra fartovertrædelser til narkotika. Uanset hvilken forbrydelse du er sigtet for, er det altid vigtigt at få talt med en forsvarsadvokat.

Du har ingen pligt til at udtale dig til politiet – udover oplysning om navn og adresse – og du har ret til at have din forsvarsadvokat med, når du skal afhøres.

Politiet kan anholde dig, hvis politiet mener, at der er en rimelig mistanke for, at du har begået en forbrydelse. Politiet kan anholde dig, hvis de fx vil sikre din tilstedeværelse, forhindre, at du begår flere forbrydelser eller forhindre, at du skader/påvirker efterforskningen.

Anholdelsen kan vare op til 24 timer, hvor du efter 24 timer skal stilles for grundlovsforhør. Et grundlovsforhør betyder, at en dommer skal tage stilling til, om du skal varetægtsfængsles eller løslades. Dommeren kan også beslutte, at anholdelsen skal opretholdes i 3 x 24 timer, hvis dommeren ikke har tilstrækkelige oplysninger til at tage stilling til, om du skal varetægtsfængsles.

Du kan højst varetægtsfængsles 4 uger ad gangen, hvorefter du skal stilles for en dommer igen. Her tager dommeren stilling til, om varetægtsfængslingen skal opretholdes eller om du skal løslades. I nogle sager kan du være underlagt besøgs – og brevkontrol. Det betyder, at politiet som udgangspunkt vil læse dine breve og overvåge besøg. Dette gælder selvfølgelig ikke dine samtaler og besøg af din forsvarsadvokat.

Hvis Retten beskikker en forsvarsadvokat, er det som udgangspunkt statskassen, der afholder udgifterne for forsvarsadvokatens salær. Bliver du dømt i sagen, skal du betale sagsomkostninger til statskassen. Bliver du derimod frifundet, skal du ikke betale omkostningerne.

Du kan selv frit vælge en forsvarsadvokat.

Straffuldbyrdelse

Er din dom under 5 år, afsoner du som udgangspunkt i et åbent fængsel. Er dommen over 5 år, afsoner du som udgangspunkt i et lukket fængsel, men hvis det ikke findes betænkeligt, kan du også i dette tilfælde afsone i et åbent fængsel. Straffe på op til 6 måneders fængsel kan som udgangspunkt afsones med fodlænke. I et åbent fængsel er der ”friere” rammer, mens et lukket fængsel er omgivet af en ringmur og/eller hegn.

Straffens længde har betydning for, hvornår du kan komme på udgang (både ledsaget og uledsaget). Fx kan man tidligst gå på uledsaget udgang, når en tredjedel af straffen er afsonet, hvis man har en dom mellem 5 til 8 år. Har man en dom på 8 år eller derover, kan man som udgangspunkt tidligst gå på ledsaget udgang, når en tredjedel af straffen er afsonet og uledsaget udgang, når halvdelen af straffen er afsonet.

I nogle tilfælde kan du få fremrykket ledsaget/uledsaget udgang.

Afsoner du en fængselsstraf på 60 dage eller mere, er Kriminalforsorgen forpligtet til at tage stilling til en eventuel prøveløsladelse, når du har afsonet 2/3 del af din straf. Hvis Kriminalforsorgen giver dig afslag på prøveløsladelse, har du ret til at få sagen prøvet ved Direktoratet for Kriminalforsorgen og hvis du også får afslag her, har du ret til at få prøvet sagen om prøveløsladelse ved domstolene. Når sagen bliver indbragt for domstolene, har du ret til gratis advokathjælp.

 

Se alle artikler
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .