Bremer Advokater
cross

Naboret

Uenigheder mellem naboer sker fra tid til anden. Heldigvis kan det meste klares ved en god dialog og konflikthåndtering. Områder, som vi har stor erfaring med, og hvor vi lægger vægt på at paraderne sænkes, men også på at det juridiske skal gå hånd i hånd med det liv, der skal leves som naboer, efter en konflikt er tilendebragt.

Nogle gange er det dog ikke muligt – ofte fordi, man ikke søger bistand i tide. Sidder du derfor nu med en nabokonflikt, som er svær at overskue, skal du ikke tøve med at tage kontakt til os. Hellere en gang for meget, end en gang for lidt. Det er vigtigt, at du får kompetent rådgivning inden, det går i hårdknude.

Er konflikten dog endt der, hvor der ikke er andet at gøre end at bringe den for retten eller hegnssynet, bistår vi også med sagshåndtering og det retslige. Vi sikrer altid, at alle nødvendige skridt er taget inden, og vi yder professionel advokatbistand i alle domssager.

At vinde hævd

Antallet af år har betydning for, hvorvidt din nabo kan vinde hævd over retten til fx at fortsætte med at køre på din grund. Har det stået på i så mange år, at der er opstået en hævdvunden ret, kan vurderingen være, at din nabo må fortsætte med sin færden.

Færdselsret, servitutter mv.

Andre nabokonflikter opstår, når naboen fx. benytter din grund. Byggelinjer og højderegler er også grunde til konflikter. Der er også en række bestemmelser, der kan indskrænke din ret til selv at bestemme, hvor højt du må bygge.

Naboret

Naboskab … hvordan lovgiver man om det? Det er en svær størrelse, for der er mange ting, der ikke kan måles eller sættes i kasser. Vi taler om mennesker, der ejer mursten, som danner rammerne om deres hjem og liv – og her er der langt flere forhold i spil.

Hegnsloven

Kan du ikke blive enig med naboen om hegnet mellem jeres ejendomme, kan hegnsloven bringes i spil og afgøre uenigheder. Loven berører stort set alle grundejere i Danmark, dog med undtagelse af Københavns Kommune.

VI GØR DET KOMPLEKSE ENKELT

Vi har bred erfaring med denne type sager. Gennem mange år har vi hjulpet med vurderinger og fortolkninger af servitutter. Vi har vurderet hævdsspørgsmål, forhandlet med modparten og udøvet konfliktløsning for begge parter. Når det har vist sig nødvendigt, har vi gennemført en retssag og klaret processen derfra.

Vi gør det enkelt for dig og har en klar og tydelig strategi om at gøre det komplekse forståeligt. Du bliver ikke efterladt med spørgsmål, men med en række konkrete handlemuligheder, der baner vejen for et forløb, der kan skabe ro over situationen og give dig nabofreden tilbage. I sidste ende er det noget af det vigtigste.

Sagerne vil ofte være dækket af retshjælpsforsikringen, hvilket undersøges som en del af det indledende arbejde.

Når knuden ikke kan løsnes

Nogle gange er det dog ikke muligt – ofte fordi, man ikke søger bistand i tide. Sidder du derfor nu med en nabokonflikt, som er svær at overskue, skal du ikke tøve med at tage kontakt til os. Hellere en gang for meget, end en gang for lidt. Det er vigtigt, at du får kompetent rådgivning inden, det går i hårdknude.

Er konflikten dog endt der, hvor der ikke er andet at gøre end at bringe den for retten eller hegnssynet, bistår vi også med sagshåndtering og det retslige. Vi sikrer altid, at alle nødvendige skridt er taget inden, og vi yder professionel advokatbistand i alle domssager.

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 


    .