Bremer Advokater
cross

Hestejura

Mange hestehandler ender dog i både langtrukne og omkostningstunge retssager – oftest fordi hesten viser sig at have fejl eller mangler, som ikke blev opdaget eller oplyst ved købet. Tvister som disse afgøres som udgangspunkt ved forhandling ved de almindelige domstole eller voldgiftsretter, og afsluttes ofte med, at parterne når frem til en forligsmæssig løsning.

Uanset om du er professionel eller privat hestekøber, og uanset om du handler nationalt eller internationalt, så kan vi bistå dig med dig med både selve handlen og med en efterfølgende retssag, hvis det skulle blive aktuelt. Med vores praktiske know-how og professionelle erfaring med faget spotter vi hurtigt eventuelle faldgruber i kontrakten ligesom vi ved, hvordan retssager indenfor netop dette område forløber og føres.

Er en retssag uundgåelig, bistår vi enten køber eller sælger fra start til slut. Vi forsøger altid at finde en rimelig forligsmæssig løsning på sagen – både fordi hesteretssager kan blive både langtrukne og omkostningstunge, men også fordi der er et levende dyr involveret, som der skal tages hensyn til.

Handelsundersøgelse

I forbindelse med handlen opfordrer vi også altid til, at få hesten handelsundersøgt af en hestekyndig dyrlæge, for at afklare, om hesten lider fejl eller mangler og i øvrigt kan bruges til det formål, den købes til. I den forbindelse skal man altid få lavet en standard klinisk undersøgelse, og så kan man eventuelt vælge også at få taget røntgenbilleder af hesten. Røntgenbilleder kan oftest kan betale sig at få taget, hvis der er tale om dyrere heste. Resultatet af handelsundersøgelsen er meget væsentligt for, om man som køber ønsker at gennemføre købet. Har man købt en hest, som senere viser sig at have væsentlige fejl eller mangler, skal man kunne bevise, at den konstaterede mangel allerede var til stede på købstidspunktet. Derfor giver mening at få hesten undersøgt grundigt i forbindelse med købet

Købekontrakt

Som med enhver anden vare skal der laves en købekontrakt, når man handler en hest. Køber og sælger kan indbyrdes aftale pris, levering og øvrige relevante forhold. En fyldestgørende købekontrakt kan afværge mange problemer, hvis handel ender i en tvist. Husk også at udfylde en ”sælger-køber erklæring”, hvor sælger bl.a. skal registrere hestens sygdomshistorik, og køber får mulighed for at komme med bemærkninger til hestens adfærd, ridbarhed m.m

Hestejura

At handle med heste er på nogle punkter lidt som at handle med brugte biler. Hesten købes i troen om, at den kan leve op til købers forventninger og i øvrigt er sund og rask. Efter handlens indgåelse ses det imidlertid ofte, at hesten ikke helt lever op til ens forventninger og måske endda er behæftet med skjulte fejl og mangler. Og hvad gør man så?

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 


    .