Bremer Advokater
cross

NYT VURDERINGSSYSTEM I HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Den 1. oktober 2020 trådte der nye regler i kraft for udarbejdelse af tilstands- og elinstallationsrapporter. Det betyder, at det velkendte karaktersystem med K1, K2 og K3’ere nu er ændret til en karakterskala, hvor skader og fejl betegnes med røde, gule, grå og sorte tegn.

Farverskalaen i tilstandsrapporten karakteriserer, hvor alvorig skaden er, og hvor hurtigt den kan få konsekvenser for bygningen:

- Rød er kritiske skader, som har eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt

- Gul er alvorlige skader, som vil medføre, at bygningens funktion svigter på længere sigt

- Grå er mindre alvorlige skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens funktion

- Sort er et udtryk for mulige skader, som bør afklares

Farveskalaen i elinstallationsrapporten viser, om en ulovlig elinstallation indebærer risiko for brand og/eller stød:

- Rød angiver, at der er risiko for brand

- Gul angiver, at der er risiko for stød

Hvis du allerede har indhentet en tilstandsrapport inden den 1. oktober 2020, er denne gyldig i 6 måneder, mens en elinstallationsrapport er gyldig i 1 år.

Hvis du går med overvejelser om at købe bolig, så kontakt BREMER Advokater. Vi bistår med køberrådgivning og kan tillige hjælpe med tinglysning af skøde og refusionsopgørelse.

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

    .