Bremer Advokater
cross

Line Stecher

I mit arbejde som advokatfuldmægtig hos Bremer Advokater beskæftiger jeg mig i vidt omfang med retssager og tvisteløsning, hvor jeg yder rådgivning til både privatpersoner og erhvervsdrivende. I samarbejde med kontorets klienter arbejder jeg for at opnå det bedste resultat, hvad enten dette indebærer en afgørelse ved domstolene eller forligsmæssige forhandlinger.

Jeg har en stor interesse i at hjælpe kontorets klienter med familieretlige børnesager, herunder sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. I min rådgivning hjælper jeg med at identificere sagens relevante problemstillinger, og jeg lægger vægt på, at have realistiske drøftelser med klienten om sagens resultat. Jeg bistår klienterne i den svære proces ved Familieretshuset og om nødvendigt i Familieretten.

Jeg yder rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, og bistår i øvrige tvister vedrørende fast ejendom. Derudover beskæftiger jeg mig med inkasso og generel erhvervsret.

Jeg rådgiver endvidere om generel familie- og arveret, herunder bodeling ved skilsmisse samt oprettelse og udarbejdelse af testamenter og ægtepagter.

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .